Prøv avisen

Citater fra www.religion.dk

@-Citat.12:"Jeg foretrækker den norske model, hvor kun de regeringsmedlemmer, som er medlemmer af den norske kirke, udgør kirkens øverste styre, og hvor kirken selv har et årligt kirkemøde med plads til såvel præster som lægfolk. Vi trænger meget til lægfolkets engagement i den vigtige diskussion om folkekirkens forkyndelse, undervisning, mission og diakoni." @Citat kilde:Biskop Karsten Nissen

@-Citat.12:"At promovere sig selv som dyrenes ven, men samtidig pine og dræbe dyr, er hyklerisk. Det er åbenlyst, at en algod Gud ikke vil tillade os unødvendigt at påføre andre levende væsner lidelse og død, og hvis man tror det modsatte, har man et forkvaklet gudsbillede."

@Citat kilde:Ajita Krishna Dasa, medlem af ISKCON

@-Citat.12:"Udsagnet "Jesus er Guds søn" står jo i Koranen – med den tilføjelse, at det er noget, de kristne tror på, men som muslimer ikke bør tro på. Det hører med til almindelig børnelærdom så at sige, og når man reciterer Koranen, springer man jo ikke disse udsagn over. Derfor er det svært at forstå, at børnene ikke må høre dem."

@Citat kilde:Aminah Tønnsen, muslimsk forfatter og foredragsholder

@-Citat.12:"Vi ved irriterende lidt om, hvilket sprog Moses talte. Han kunne selvfølgelig have talt egyptisk, men efter- som det jo netop var deres udbytteres og mishandleres sprog, så har han næppe valgt at bruge dette herresprog."

@Citat kilde: Jens Bruun Kofoed, Dansk Bibel Institut