Prøv avisen

Citater fra www.religion.dk

Troen er lidenskab og ikke noget, som fremkommer af rationelle overvejelser. Troen er et kors for forstanden, og hvis den ikke er det, så ved jeg ikke, hvad jeg skal med den. Så ville jeg jo kunne klare mig med min rationalitet.

@Citat kilde:Peter Tudvad, filosof

Bibelen er kirkens bog og kan alene læses og forstås i kirken. Vi må derfor i sidste ende tage imod kirkens vejled-ning frem for at insistere på vor egen, ofte indbildte, originalitet.

@Citat kilde:Poul Sebbelov, præst i den ortodokse kirke

Vi har brug for tom-me rum, symbolske rum for tomheden. Vi har brug for rammer for at kunne tale om den midt i det kristne fællesskab. Den kropløse kirke handler i høj grad om, at vi ikke har mod til at udholde tomheden.

@Citat kilde:Ele Bonde, cand.phil. i musik

Kristendommen er meget kritisk over for at lade wellbeing-perspektivet stå alene. Der er brug for et andet perspektiv, der altid vil se det evige, det smukke og det værdifulde i mennesker, lige meget hvordan de lever.

@Citat kilde:Lars Buch Viftrup, konsulent i IKON

Jesus tog en prostitueret til sig, og det er bemærkelsesværdigt, at hun ikke blot blev en klient, men en af hans personlige ledsagere, veninder. Jesus havde ingen teorier og forestillinger om hende, men han havde nogle spørgsmål at stille de pæne borgere.

@Citat kilde:Robert Kronberg, stifter af Pannakaya Dialog Center, Thailand