Citius, altius, fortius

”Det, min fader har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd.”

Johannesevangeliet 10, 29

De latinske ord i overskriften er mottoet for de olympiske lege. Sidst var det vinterlegene i Beijing, det handlede om, og igen var målet for deltagerne: Hurtigere, højere, stærkere.

Uvilkårligt melder tanken sig, hvor længe det kan blive ved?

Ja, ikke de olympiske lege, men det med at slå rekorden. Personligt kan jeg godt lide at se skøjteløb, og jeg kan se, at nogle løbere nu kan præstere en firdobbelt rotation. Men mon ikke det er grænsen? Kan man forestille sig en femdobbelt? Kan målet fortsat være hurtigere, højere, stærkere?

Når det gælder vore præstationer over for Gud, ser det anderledes sort ud. Vi kan godt prøve, men altid kommer vi til kort. Apostlen Paulus siger det med disse nedslående ord: ”Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg” (Rom. 7, 19).

Altså er jeg på forhånd diskvalificeret. Jeg har ikke en levende chance, når det drejer sig om at nå en plads i eliten. Helt vidunderligt er det derfor at få at vide, at det ikke er det, der tæller. I den nyeste bibeloversættelse er der et vers, som har fået en ny og anderledes klang. ”Min Fader, som har givet mig dem, er større end alle, og ingen kan rive noget ud af min Faders Haand,” stod der i oversættelsen fra 1948, og her handler verset om Gud. Nu er det anderledes. Det er stadig Faderen, som giver, men nu er det os mennesker, der er større end alt andet! Tænk, vi er så værdifulde for Gud, så selv det største var han parat til at ofre for vor frelses skyld!

Altså handler det ikke mere om mine præstationer. Det kan godt være, du og jeg falder fuldstændig igennem og er latterlige, når det drejer sig om at nå det, som er hurtigere, højere og stærkere. Men når det gælder Kristus og hans gerning, findes der intet, der er højere eller større.

Derfor må målet for os være at få øjnene op for ham. Hele tiden må det være ham og hans gerning, som bliver større og bedre for os, så vi ikke kan tie med det over for andre.

Frede Møller er pastor emeritus.

"Ordet" er Kristeligt Dagblads daglige bibelrefleksion.