Civiløkonom: Fjern den urimelige og diskriminerende topskat

Hvis jeg ser bort fra det åbenlyst urimelige i at brandbeskatte personer med høje indkomster, så er jeg overbevist om, at en fjernelse af topskatten vil komme en meget stor del af det ulovlige, sorte arbejde i Danmark til livs, skriver Joachim Brix-Hansen

Privatfoto.
Privatfoto. .

Topskatten er til debat. Politikerne spørger, om det kan få visse borgere til at arbejde mere, hvis topskatten fjernes eller nedsættes, men glemmer et meget essentielt spørgsmål: Er det grundlæggende rimeligt og retfærdigt, at en borger skal betale langt over halvdelen af sin indkomst i skat til samfundet, eller er det i virkeligheden i bund og grund urimeligt og uretfærdigt?

Der er jo tale om borgere, som typisk i kraft af flid, uddannelse, dygtighed – og for alle iværksætteres og virksomhedsejeres vedkommende også en stor risikovillighed – har højere indkomster end flertallet af borgere.

Som jeg opfatter det, så er selve topskatten på 15 procent en ren og skær misundelsesskat, som et politisk flertal i Folketinget for mange år siden har påført det meget vigtige mindretal af borgere, som selv uden topskat afleverer allermest til samfundet via indkomst- og forbrugsskatter i tillæg til typisk markant højere ejendomsskatter, højere bilskatter og så videre. Med andre ord: indkomst‑ diskrimination!

I stedet for at jage mange danske højtlønnede, velhavere og virksomheder ud af landet, så den samlede kage til alle borgere bliver mindre, så synes jeg, at politikerne skulle forsøge at fastholde dem i Danmark på samme måde som i Storbritannien, hvor man på trods af diverse Labour-regeringer faktisk har formået både at tiltrække og fastholde højtlønnede og velhavende personer (inklusive meget rige personer fra andre lande) og virksomheder – til stor gavn for det britiske samfund i kraft af øgede skatteindtægter.

Der er ingen fornuftig grund til, at vi alle skal være mest muligt økonomisk lige i Danmark. Ulighed og den enkelte borgers deraf følgende ønske om at forbedre sin økonomiske situation/sit liv og trivsel via uddannelse, flid/arbejde og opstart af nye virksomheder er grundlæggende sundt for samfundet og for den enkelte borger efter min mening. Hvis ikke politikerne passer meget på, så ender vi med græske tilstande i Danmark inden længe. Og det er der formentlig ingen, der ønsker sig.

Hvis jeg ser bort fra det åbenlyst urimelige i at brandbeskatte personer med høje indkomster, så er jeg overbevist om, at en fjernelse af topskatten vil komme en meget stor del af det ulovlige, sorte arbejde i Danmark til livs, idet titusinder af håndværkere formentlig hellere vil arbejde mere på normale vilkår og betale skat i stedet for at arbejde sort i deres fritid.

Det vil afgjort have en stor, positiv beskæftigelseseffekt efter min mening – med øgede skatteindtægter til følge.

Joachim Brix-Hansen er civiløkonom