Prøv avisen
Debat

Copenhagen Pride: Hykleriet flyder tykt i etniske minoritetsmiljøer

Foto: Privatfoto

Det må være på sin plads, at vi prikker hul på bylden, for hykleriet flyder tykt i visse minoritetsetniske miljøer, hvor rygtesamfundets bagtaleri, fordømmeri og udskammen bevirker, at vi har unge mennesker i Danmark, der er tvunget til at skjule deres seksualitet, skriver Mateen Malik Hussain

JEG HAR SKREVET, slettet, skrevet og slettet for at skrive det hele igen.

Der er helt sikkert en stor skare af mennesker, der ville nedkalde adskillige fatwaer over mig for at sige de ting, jeg gør nu. For Gud forbyde, at jeg skulle sige noget, der strider i mod de dikterende normer, som eksisterer i visse minoritetsetniske miljøer.

”Du er for dansk.” Det er den samme kedelige plade, der har kørt siden barnsben og allerede dengang brød I alle tænkelige bånd med mig – for jeg skulle jo nødig smitte jer med alle mine frisindede idelogier, vel?

Men jeg har ikke taget en uddannelse i omsorgsfeltet for at give mig selv mundkurv på. Jeg har taget den netop for at bruge den til at belyse forskellige problematikker i vores samfund og til at hjælpe med at løse dem.

Jeg kan forstå, at det er meget, meget svært for nogle i mit minoritetsetniske bagland at kapere, at jeg taler om individets personlige frihed og sikkerhed. Men en ting kan jeg ikke forstå. Hvis du prædiker om frihed, ligesind, antiracisme og ligestilling og i samme åndedrag taler imod LGBT-personers (lesbiske, homoseksuelle, biseksuelle og transkønnede, red.) rettigheder til at leve et frit og civiliseret liv uden at frygte repressalier eller diskrimination af nogen som helst art, så er du en hykler, uanset om du udtrykker din forkælede holdning offentligt eller blot tænker den i dit stille sind.

Lad være med at have ondt af dig selv, når du udsættes for racisme, hvis du ikke selv kan acceptere andre som dem, de er, og hvad der følger med. Racisme og homofobi er rundet af de samme elementer. De kommer fra den samme grimme tankevirksomhed, hvor individet reduceres til blot at være en etnicitet, hudfarve eller en seksualitet, hvilket betyder, at man ikke ser på individet for, hvad det er: et menneske som du og jeg.

Jeg bruger størstedelen af min fritid som bestyrelsesmedlem i Sabaah, der er en forening for LGBT plus personer med etnisk minoritetsbaggrund. Jeg har mødt mange folk i mit aktivistiske virke, som vitterlig er tvunget i knæ og ønsker at leve et liv uden at frygte vold, trusler, genopdragelsesrejser og så videre. Generelt er målgruppen af LGBT-personer med minoritetsbaggrund stærkt underrepræsenteret i det danske mediebillede og er i det hele taget en svært tilgængelig målgruppe at komme i kontakt med.

DERFOR VALGTE JEG at give mig i kast med at skrive min afsluttende bacheloropgave om minoritetsetniske homoseksuelle mænd, som belyser, hvilke forhold der udsætter målgruppen for så stor sårbarhed.

Resultaterne fra databearbejdning taler egentlig for sig selv. Alle mine seks informanter, den ene mere end den anden, har haft tanker om selvmord tæt inde på livet som værende en konkret og aktiv løsning på deres problemstillinger, fordi de ikke kan se, hvordan de nogensinde skal kunne leve et liv i, der harmonerer med familiens og baglandets normer. Derfor lever de alle i stedet et udpræget dobbeltliv, der belaster psyken så voldsomt, at angst, depression og paranoialignende tilstande konsekvent bliver udfaldet heraf.

Det må være på sin plads, at vi prikker hul på bylden, for hykleriet flyder allerede tykt i visse minoritetsetniske miljøer, hvor rygtesamfundets bagtaleri, fordømmeri og udskammen bevirker, at vi har unge mennesker i Danmark, der er tvunget til at skjule deres seksualitet i frygt for konsekvenserne af at bekende kulør.

Når jeg taler om retten til at elske den, man vil, til at leve et frit liv i fred og ro, eller at alle fortjener lighed i anseelse – og du i god tro støtter op om en ”søsters” ret til at finde sin kærlighed, men aktivt tager afstand fra LGBT-personers selvsamme ret, så er du en hykler. Og din fordømmelse og perfide fingerpegning bidrager kun til endnu mere splittelse i selve minoriteten.

Det evige og altoverskyggende rygtesamfund, hvor folk har så travlt med at tale om hinanden i stedet for med hinanden, eksisterer alene, fordi vi ikke har været gode nok til at eliminere de fordømmende strukturer, der reproduceres gang på gang. Personligt mener jeg, at forandringen starter indefra, og at det kun er os selv, fra minoriteten, der kan eliminere de fordømmende strukturer. For så længe vi vender det blinde øje til, opretholder vi en perverteret samfundsform, der ikke tilbyder andre alternativer.

Og hvis vi overhovedet skal komme skammen, skylden og fortielsen til livs, så kræver det, at vi løfter i flok, at vi kan forenes og finde fælles fodslag, for jeg tror på, at uanset hvad, så er åbenhed og dialog vejen frem.

Glædelig pride alle sammen! Det glæder mig, at vi har en platform I Danmark, hvor mangfoldighed, diversitet og accepten for hinandens forskelligheder for alvor fejres i kærlighedens ånd.

Mateen Malik Hussain er uddannet international/interkulturel socialrådgiver og bestyrelsesmedlem i Sabaah