Prøv avisen

Danmark bør støtte en international retsorden

IRAK-KRIGEN: Danmark bør holde fast i den demokratiske og fredelige vej og afvise propaganda om slyngelstater og ondskabens akse

Det er på lang sigt farligt at følge USA i stedet for at satse på de multilaterale organisationer. Farligt for Danmark, for vi er kun ven med USA, så længe vi spiller USA's spil. Men også farligt for verden, for Danmark kan gøre en forskel, ligesom vi tidligere har gjort det.

USA's langsigtede mål er at udbygge og sikre sin verdenspolitiske magt. Dels for at sikre den amerikanske livsstil og kultur i USA, men selvfølgelig også for at sikre de bedste betingelser for amerikanske virksomheder, der opererer i udlandet. Den økonomiske basis for USA's globale regime er imidlertid i vanskeligheder blandt andet på grund af store statsunderskud og dollarens faldende særstilling. USA søger derfor at sikre sin position ved at skabe nye alliancer og ved at undergrave potentielle rivaler som EU politisk og økonomisk.

I fremtiden kommer vi til at se denne kamp om magten blive stadig mere skærpet. Danmark bør holde fast i den demokratiske, nøgterne og fredelige vej og afvise propaganda om slyngelstater og ondskabens akse. Ikke at der ikke findes slyngelstater - det er vel alle stater, der truer mennesker med masseødelæggelsesvåben, herunder også USA. Danmark skal hverken acceptere en gal diktator, fordi han er ven med USA, som Saddam var for 15 år siden, eller omvendt kaste os ud i en krig mod ham, blot fordi han nu står i vejen for USA. Og krige skaber altid flere problemer, end de løser.

Vi ser, hvordan USA har en strategi om at angribe udvalgte lande efter tur. Begrundelserne opfinder man tilsyneladende til lejligheden, som vi ser med Irak: Alene at Saddam ikke benyttede masseødelæggelsesvåben, tyder på, at han ikke rådede over sådanne. Terrorismeargumentet er heller ikke påvist. Hvem blive den næste slyngelstat, vi skal i lag med? Syrien? Saudi-Arabien? Iran? Nordkorea? Frankrig? Selvom Frankrig som NATO-medlem skulle regnes blandt USA's venner, har Colin Powell nu varslet repressalier som gengæld for Frankrigs selvstændige politik.

USA er på vej til at opløse den internationale retsorden til stor skade for især små lande som Danmark. USA har bekæmpet FN i nu mange år. Man nægter at tilslutte sig Kyoto-aftalen og respekterer ikke at nedruste efter ikke-spredningsaftalen vedrørende atomvåben. På Guantanamo sidder mennesker indespærret på andet år, uden at deres sag er prøvet ved en domstol i modstrid med de mest grundlæggende rets- og frihedsprincipper, der går tilbage til Magna Charta fra 1215. Nu er USA i færd med at lave bilaterale aftaler med 27 lande om immunitet ved internationale domstole vedrørende krigsforbrydelser. Er det ikke vigtigt at spørge, hvorfor det er nødvendigt at beskytte sig mod domfældelse for krigsforbrydelser?

Partier, som afviser denne diskussion, er reelt med til at undergrave Danmarks suverænitet til fordel for en fremmed magt. Og her er det meget tankevækkende at betragte Dansk Folkepartis hykleriske indstilling i denne sag, hvor man støtter USA's internationale »lederskab« imod EU's interesser. Tag nu maskespillet om udbygningen af Thuleradaren. Realiteten er, at hverken Danmark eller Grønland kan sige nej til, at USA bruger Thule til sit missilskjold. Siger vi nej, så tager USA selv.

Kristian Larsen,

cand.scient.pol.,

Hededammen 24,

Herlev