Prøv avisen

Dannelsen blandt danske lærere er under afvikling

Almendannelsen og dannelsen i det hele taget er under afvikling, skriver Thomas Aastrup Rømer.

Uddannelsesministeren kan være helt sikker på, at afviklingen af KLM ikke blot er en neutral flytning af vores læreres dannelsesniveau til andre fag. Det er en del af en mere samlet afvikling, mener lektor Thomas Aastrup Rømer

UDDANNELSESMINISTER Morten Østergaard (R) forsikrede den 6. maj i Kristeligt Dagblad om, at det nye forslag til læreruddannelse vil føre til massevis af almendannelse. Det kan jeg forurolige både ham og læseren med ikke er sandt.

Den ekspertrapport, Østergaard henviser til som hovedargument, indeholder ingen referencer til dette emne. Tværtimod lægger rapporten op til, at en lærer skal være en undervisningsekspert inden for meget specialiserede områder. Der er ingen dannelses-ord eller noget, der ligner overhovedet, og hele sproget er ekstremt teknokratisk.

LÆS OGSÅ: Bevar KLM-faget i læreruddannelsen

Og det er faktisk slet ikke så underligt. Den faglige leder af følgegruppen og af mange lignende grupper de seneste otte år er professor Jens Rasmussen. Han har siden 1996 set som sit kald at afvikle alt, hvad der hedder dannelse, holdninger og filosofi fra dansk pædagogik, og det er altså det stik modsatte af almendannelse.
LÆS OGSÅ: Reform af læreruddannelsen. Almen dannelse skal gennemsyre hele folkeskolen

Rasmussen tilhører desuden en af den tyske sociolog Niklas Luhmanns menigheder her i landet, som kun tænker på, hvordan vi kan omdanne pædagogik til et uddannelsesteknokrati uden lige. Og det er også det modsatte af almendannelse.Så ministeren kan være helt sikker på, at afviklingen af KLM ikke blot er en neutral flytning af vores læreres dannelsesniveau til andre fag. Det er en del af en mere samlet afvikling. Nu ved Østergaard det, så nu kan denne dannelses-fremturen fra hans side ikke mere undskyldes med uvidenhed.Østergaards eget dannelsesideal kan man slutte sig til via formuleringer som at ruste sig til det store innovationskapløb og styrkeposition i innovationssamfundet. Men den form for tænkning er også det modsatte af almendannelse.

Endelig er det irriterende, at ministeren Christine Antorini (S) promoverer Ny Nordisk Skole, samtidig med at Østergaard afvikler alle rester af nordisk tradition i læreruddannelsen. Modsigelserne står i kø. Almendannelsen og dannelsen i det hele taget er under afvikling. Det er et faktum.