Prøv avisen
Debat

Regeringen gambler med miljøet

"Allerede med prøveboringen gambles der: Boringen ligger uendeligt tæt på det fredede, naturskønne område ved Jyske Ås, og Voers Å løber ganske tæt forbi," siger Sandra Justesen. Her ses Voers å.

Regeringen bifalder udvinding af skifergas, men ved udvindingen pumpes tonsvis af kemikalier ned i undergrunden op igen - kemikalier, hvoraf nogle er giftige, hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende, skriver Sandra Justesen

KLIMAMINISTER Rasmus Helveg (R) var for ikke så længe siden i Lima til klimatopmøde.

I den forbindelse talte han store ord om nødvendigheden af at skære ned på CO2-udledningerne.

Det er derfor paradoksalt, at han og regeringen fortsat bifalder udvindingen af skifergas i Vendsyssel og Nordsjælland. Skifergassen bør blive i undergrunden. Skifergassen fremhæves sommetider som mere klimavenlig end kul, men alt tyder på, at metangasudslip undergraver eventuelle klimafordele.

Et biprodukt ved skifergasudvinding er tonsvis af lavradioaktivt affald, som skal i slutdepot i Danmark. Der er i forvejen ikke megen rift i kommunerne om at blive værter for et slutdepot, og det vil næppe gøre det mere attraktivt at mængden af affald bliver større. Dette radioaktive affald skal transporteres gennem hele landet - med risiko for trafikulykker på vejen.

MAN MÅ HELLER IKKE glemme risikoen for forurening af grundvand og overfladevand. Ved udvinding af skifergas pumpes tonsvis af kemikalier ned i undergrunden op igen. Det er kemikalier, som selskaberne ikke vil oplyse fyldestgørende om, men vi ved, at der deriblandt er kemikalier, som er giftige, hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende.

Hvem tror på, at der ikke vil ske udslip til grundvandet eller overfladevandet? Det rene drikkevand er vores kostbareste ressource. Lad os ikke ofre det for en kortvarig økonomisk gevinst.

Allerede med prøveboringen gambles der: Boringen ligger uendeligt tæt på det fredede, naturskønne område ved Jyske Ås, og Voers Å løber ganske tæt forbi.

Desuden er der hele problematikken omkring det enorme vandforbrug: I Californien er man netop i gang med at stoppe boringerne, fordi tørken gør, at vandressourcerne ikke rækker til andet end forbruget i husholdningerne, den almindelige industri og landbruget.

HER ER ALTSÅ ENDELIG en vindersag for regeringen. I kan demonstrere, at miljø og klima virkelig betyder noget ved at sætte en stopper for dette vanvidsprojekt. At det faktisk gør en forskel for miljøet, at det er rød blok, som sidder med magten. Vi ved jo alle, hvad der sker, hvis klimabenægterne i blå blok vinder næste valg. Så det kan være sidste udkald!

Som minimum må der laves et nyt moratorium på 5-10 år. I denne periode kan der så ikke gives tilladelse til hverken udvinding af gas eller nye prøveboringer. Man kan nok være sikker på, at de negative erfaringer fra USA i mellemtiden vil vise, at skifergas-udvinding er et vildspor.

Sandra Justesen, Solbakkevej 22 A, 36, Jægerspris