Prøv avisen

Dansk socialpolitik før og nu

Jørgen Hansen anno 1972 og 2010: Det var oplevelser i barndommen med en søster under åndssvageforsorgen, der gav Jørgen Hansen motivationen til at forbedre forholdene for udviklingshæmmede. Han er en af de medvirkende i Kristeligt Dagblads serie. Foto: Leif Tuxen

Vi skylder de skiftende tiders udsatte grupper, at børn og unge kender til deres forhold. Vi skal lære af historien, skriver socialminister Benedikte Kjær (K)

KRISTELIGT DAGBLAD er et af de medier, der har kastet kritisk lys på den måde, som samfundet tidligere anskuede socialområdet på.

Senest har der været bragt en række artikler om forholdene for de beboere, der var anbragt på institution under Statens Åndssvageforsorg.

TEMA: LÆS OGSÅ De åndssvageDet er naturligt, at nye generationer forholder sig kritisk til fortiden – herunder de opfattelser, der styrede socialpolitikken. På den måde afspejler hver tid de holdninger, som for tiden er gældende.

Det har vi set på en række andre områder, og det gælder også socialpolitikken. Det er en kritik, som vi skal tage alvorligt.

MENNESKER MED udviklingshæmning er ikke de eneste, der har ubehagelige erindringer om den indsats, samfundet ydede dem for år tilbage.

Jeg tænker blandt andet på de udsatte børn og mennesker med sindslidelser, der har tilsvarende ubehagelige erindringer.

Derfor har jeg netop på et samråd i Folketingets Socialudvalg inviteret de øvrige partier til at deltage i udviklingen af et bredt socialhistorisk projekt. Formålet er at sikre, at viden og erfaringer fra det sociale område bevares, dokumenteres og formidles.

Der findes allerede meget materiale og viden om socialhistorien. Det er vigtigt, at dette samles og systematiseres. Det er også vigtigt at få dannet et samlet overblik over, hvad der findes af museer og samlinger rundt omkring i landet.

Når vi har skabt dette overblik, kan vi danne os et billede af, om der er behov for yderligere viden, og hvilke tiltag der er behov for. Sådan et arbejde vil jeg gerne sætte i gang.

JEG VIL OGSÅ gerne iværksætte en formidlingsindsats over for børn og unge. Jeg forestiller mig, at der skal laves en historisk fremstilling af, hvordan socialpolitikken var for nogle årtier tilbage. Vi skylder de skiftende tiders udsatte grupper, at børn og unge kender til den del af historien. Jeg mener, at et bredt socialhistorisk projekt kan medvirke til en bedre forståelse af disse grupper og af den udvikling, vores samfund har gennemgået over de seneste hundrede år.

Sådan et projekt kan være med til at minde kommende generationer om, at det er vigtigt at yde hjælp til samfundets svageste grupper. Det har afgørende betydning, hvilket grundsyn der ligger bag den indsats, vi politikere beslutter i socialpolitikken.

Benedikte Kiær (K) er socialminister