Dansk Ungdoms Fællesråd: Lad os sammen styrke det frie foreningsliv

Der ligger fortsat en stor opgave – både for os i foreningsdanmark og for politikerne på Christiansborg – i at sørge for, at endnu flere børn og unge nu og i fremtiden kan være del af og udvikle sig i stærke, forpligtende fællesskaber, skriver Kasper Sand Kjær

Fire raske spejdere på trekking ved Kregme i Nordsjælland.
Fire raske spejdere på trekking ved Kregme i Nordsjælland. Foto: jens Dresling/Ritzau Foto.

”Foreningslivet skaber vigtige fællesskaber. Frivilligt engagement bidrager til den enkeltes livskvalitet og styrker sammenhængskraften i det danske samfund.”

Ovenstående er som taget ud af min mund. Ordene er dog ikke mine, men regeringens. Formuleringen står sort på hvidt i det nye regeringsgrundlag og får selvsagt smilet til at brede sig hos mig og formentlig også i resten af det frivillige foreningsliv.

Og at regeringen samtidig ”ønsker at styrke det frie forenings-liv gennem den fremtidige fordeling af udlodningsmidlerne”, gør kun smilet endnu større. Regeringen fortjener stor ros for at anerkende værdien af foreningslivet og særligt for ambitionen om at fremtidssikre Danmarks mange frivillige foreninger med en stabil finansiering.

For mig at se er foreningslivet nemlig – uanset om det er fodboldklubben, spejdergruppen eller noget helt tredje – dét, som binder os sammen på tværs af aldersgrupper, økonomiske ståsteder og kommune- såvel som landegrænser, og jeg glæder mig til at se regeringens gode intentioner omsat til konkrete handlinger.

Der ligger nemlig fortsat en stor opgave – både for os i foreningsdanmark og for politikerne på Christiansborg – i at sørge for, at endnu flere børn og unge nu og i fremtiden kan være del af og udvikle sig i stærke, forpligtende fællesskaber. Både for de unges skyld, men også for samfundets skyld.

I DUF har vi igennem det seneste år samarbejdet med forskere fra Syddansk Universitet og Aalborg Universitet om forskningsprojektet ”Fremtid i Forening?”, der er et ambitiøst forsøg på at vise den forskel, demokratiske, medlemsbaserede foreninger gør for det enkelte medlem og for samfundet som helhed. Og forskernes konklusion er klar: Foreningslivet giver ikke blot unge konkrete kompetencer – det skaber også engagerede og demokratiske medborgere!

Foreningernes unikke bidrag til samfundet ser også ud til at skabe genklang i store dele af den danske befolkning, der netop har valgt ”Foreningsliv og Frivillighed” ind i Danmarkskanonen som én ud af ti samfundsværdier, der beskriver det danske samfund.

Frivilligt foreningsliv har altså en helt særlig stjerne hos mange danskere og en stor værdi for samfundet. Og når vi nu synes at være så enige, er det også min stærke forhåbning, at politikerne på Christiansborg inden længe sikrer en stabil og fremtidssikret finansiering gennem udlodningsmidlerne. På den måde får vi et sikkert fundament, hvorfra vi kan gøre vores til at udvikle verdens bedste foreningsliv.

Kasper Sand Kjær er formand i DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd.