Prøv avisen

Danske politikere kan gøre meget mere for forfulgte kristne

Kristne koptere ved en søndagsgudstjeneste i en kirke på øen Sabalee, Kairo. Foto: Sofie Amalie Klougart

Enhver dansk politiker på besøg i et muslimsk land bede om at få et besøg på det lokale bibelselskabskontor

Leif Munksgaard,tidligere missionær i muslimske lande,Amagerfælledvej 26, 4.tv,Københavns S har skrevet indlægget.

FOLKETINGSMEDLEM Esben Lunde Larsen (V) har forlangt, at udenrigsminister Villy Søvndal (SF) i højere grad skal beskæftige sig med forholdene for forfulgte kristne, og Lunde Larsen peger ganske særligt på, at kristne i lande med muslimsk befolkningsflertal har det utåleligt, som det kunne læses i Kristeligt Dagblad for en uge siden.

LÆS OGSÅ: Forfulgte kristne i Mellemøsten- Hadet kan ændres

Imidlertid må det være berettiget at spørge, hvad Esben Lunde Larsen og andre folketingsmedlemmer selv gør for de kristne rundt om i verdens muslimske lande?

For det behøver jo ikke kun være den danske udenrigsminister, der bør gøre noget, når kristne rundt om i verden udsættes for chikane eller terror. Danske folketingsmedlemmer kan nemlig gøre noget, hvis de altså vil!

For det første kan danske folketingsmedlemmer, når de er på rejse i eksempelvis Mellemøsten, sørge for at deltage i gudstjenester i de forskellige kirker, der findes i langt de fleste byer i Mellemøsten. Det være sig ortodokse, katolske eller protestantiske kirker.

NÅR DE GODE folketingsmedlemmer er på besøg i muslimske lande, så bed de lokale danske ambassadører om at skabe kontakt til de lokale kirkeledere.

Bed ambassadørerne om at arrangere deltagelse for jer ved gudstjenester, og tag gerne ambassadørerne med til gudstjenesterne. Giv jer god tid til at tale med folk efter gudstjenesterne. Det er nemlig ved gudstjenesterne og ved kirkedørene, at man møder de kristne både på tomandshånd og i grupper!

Men inden I rejser til muslimske lande, indhent så oplysninger om de kristne i de lande, I skal besøge: Hvor mange kristne er der i landene? Hvilke kirkeretninger er der i landene? Hvor store er kirkesamfundene? Hvilke kirkesamfund er de ældste? Hvilken civilretsstatus har kristne i det land, I skal besøge? Forbered jer også på en rejse til muslimske lande ved at få kendskab til kirkernes historie og brug lidt tid på at få indsigt i kirkernes teologi.

I bør også få lidt forhåndskendskab til den danske kirkes forhold til kirkerne i de lande, I vil besøge. Har danske missionsselskaber haft missionærer i de pågældende lande? Har danske missionsselskaber og/eller nødhjælpsorganisationer samarbejds-aftaler med kirkerne i de lande, I vil besøge?

ENDELIG BØR enhver dansk politiker på besøg i et muslimsk land bede om at få et besøg på det lokale bibelselskabskontor. For dér hos det lokale bibelselskab kan man som regel få bred og god information om alle kristnes forhold i de lande, hvor bibelselskabet har kontor.

Bibelselskaberne rundt om i den muslimske verden har nemlig bred kontakt til alle kirker og helt specielle forbindelser til kirkelederne i de forskellige kirkesamfund.

Når Esben Lunde Larsen og alle andre folketingsmedlemmer besøger muslimske lande, så sørg for at besøge de kristne i disse lande dels ved at komme til gudstjeneste i de lokale kirker og dels ved at besøge kirkeledere. Og besøg hos kirkeledere bliver bedst, når de planlægges af de respektive danske ambassadører og gennemføres i absolut fortrolighed og med garanti for, at kirkelederne ikke vil blive citeret for det, de fortæller medmindre andet bliver aftalt.

Men tak til Esben Lunde Larsen, fordi han har gjort opmærksom på et stort problem. Men med dette beder jeg samtidig Esben Lunde Larsen og andre folketingsmedlemmer om selv at komme i gang med at gøre noget for de mange kristne rundt om i muslimske lande.

Det er nemlig, når man mødes med dem, at man kan forstå dem, og så forhåbentlig også gøre noget for dem.