Danskerne vil sikre gratis rådgivning til skilsmissefamilier- vil politikerne?

I dag hjælper landets par- og familieterapeuter skilsmisseramte familier igennem kriser og sikrer dem de redskaber, der skal mindske konflikterne i fremtiden. Lad os få flere af dem ind i Statsforvaltningen til gavn for alle de børn, der havner i en skilsmisse

I en tid, hvor den økonomiske situation sætter snævre grænser for væksten i de offentlige udgifter, kan man frygte, at regeringen kun vil have fokus på de skilsmisser, der er endt i hårdknude. Modelfoto.
I en tid, hvor den økonomiske situation sætter snævre grænser for væksten i de offentlige udgifter, kan man frygte, at regeringen kun vil have fokus på de skilsmisser, der er endt i hårdknude. Modelfoto. . Foto: Nima Stock.

6 ud af 10 danskere mener, at mor og far skal have ret til gratis rådgivning i forbindelse med en skilsmisse. I Dansk Psykoterapeutforening mener vi, at alle skilsmissebørn vil have glæde af, at mor og far får nogle redskaber til at sikre det bedst mulige samarbejde omkring deres børn i fremtiden.

Lige nu er regeringen ved at lægge sidste hånd på et politisk udspil for, hvordan det nye skilsmissesystem skal se ud i Danmark.

Som en del af udspillet skal en ny børne-enhed blandt andet sikre hjælp og støtte til de mange børn, der er involveret i hårde og konfliktfyldte skilsmisser. Helt konkret foreslår børne- og socialminister Mai Mercado (K), at den nye børne-enhed skal omfatte rådgivning, støtte og tilbud om børnegrupper – især i de cirka 10.000 skilsmissesager, som hvert år går helt i hårdknude. Det er vigtige skridt i den rigtige retning, når vi i dag ved, at det kan have alvorlige psykiske konsekvenser for børn at vokse op i konfliktfyldte familier.

Men en øget hjælp og omsorg til de mange børn, der hvert år står i skyggen af deres forældres skilsmissekonflikter, stiller krav til et system, der er gearet til også at forebygge konflikterne, før de for alvor rammer børnene. Derfor håber jeg, at der i udspillet også vil være fokus på, hvordan vi kan tage hånd om familierne tidligt i skilsmisseforløbet.

Vi ser derfor gerne, at udspillet i højere grad end i dag giver skilsmisseforældre mulighed for hjælp og rådgivning i forbindelse med skilsmissen. Og her taler vi ikke om juridisk rådgivning fra en advokat, men fra en psykoterapeut eller psykolog, der kan sikre en øget grad af mægling mellem forældrene og give dem nogle konkrete redskaber til, hvordan samarbejdet omkring barnet kan foregå mest hensigtsmæssigt.

Spørger man danskerne, er der heller ingen tvivl: Vores velfærdssystem skal tilbyde forældre gratis hjælp og rådgivning i forbindelse med deres skilsmisse. I en ny undersøgelse, som Dansk Psykoterapeutforening har fået lavet via analyseinstituttet YouGov, svarer 6 ud af 10 danskere, at man skal have ret til gratis hjælp og rådgivning fra en psykoterapeut eller psykolog i forbindelse med en skilsmisse eller brud med sin partner, hvis der er børn under 18 år involveret. Knap hver tiende mener endda, at hjælpen bør være tvungen.

I en tid, hvor den økonomiske situation sætter snævre grænser for væksten i de offentlige udgifter, kan man frygte, at regeringen kun vil have fokus på de skilsmisser, der er endt i hårdknude.

Vi mener, at alle skilsmisseforældre bør tilbydes rådgivning om, hvordan man hjælper barnet igennem det følelsesmæssige kaos, som tabet af mor og far sammen er. Børn tilpasser sig som bekendt den virkelighed, de befinder sig i. Og ofte føler de skyld, uden at det kommer direkte til udtryk. Derfor ser man som forældre måske først for sent, hvor store konsekvenser skilsmissen har haft for dem, selvom intentionerne var nogle andre. Derfor bør alle skilsmisseforældre – uanset konfliktniveauet – have mulighed for at få tidlig hjælp til at tage vare på børnenes tarv under skilsmissen.

I dag hjælper landets par- og familieterapeuter skilsmisseramte familier igennem kriser og sikrer dem de redskaber, der skal mindske konflikterne i fremtiden. Lad os få flere af dem ind i Statsforvaltningen til gavn for alle de børn, der havner i en skilsmisse.

Danskerne vil sikre gratis rådgivning til skilsmissefamilier – men vil politikerne lytte

Pia Jeppesen er psykoterapeut MPF og formand for Dansk Psykoterapeutforening.