Prøv avisen

Darwins finker. Kig nu på kendsgerningerne om evolutionen

Det er vigtigt at forstå, at idéen om evolution medfører en række forudsigelser om, hvordan naturen må være indrettet, skriver Stinus Lindgren - Foto: Arkiv

Desværre skyldes mange af de anklager, der kommer fra kreationister som Dalgaard, at man ikke er opmærksom på de mange forskningsresultater, der peger entydigt på evolution

I ET INDLÆG den 11. februar beskylder Carsten Dalgaard evolutionsteorien for at føre til despoter som Hitler og Stalin. Anklagen er lige så absurd som at beskylde tyngdekraften for, at folk dør ved at springe ud fra høje bygninger.

Forskning skal beskrive naturen, og sandhedsværdien af en teori er uafhængig af, om den bliver misbrugt af andre. Dalgaard kommer også med de samme faktuelt forkerte påstande, som kreationister altid kommer med. Jeg vil her rette de mest hyppige fejltagelser.

Det er vigtigt at forstå, at idéen om evolution medfører en række forudsigelser om, hvordan naturen må være indrettet. Dem kan man undersøge, og hvis de passer ind i billedet, så er de med til at underbygge teorien. Det er derfor, at fossilerne, genforskningen, zoologien, botanikken og så videre alt sammen er med til, at evolutionsteorien i dag står så stærkt og er accepteret bredt af alle forskere. Idéen om en skaber eller designer medfører ingen specifikke forudsigelser, men kan forklare alt og derved intet.

Det er faktuelt forkert, at der ikke er observeret artsdannelser, og der er flere kendte mekanismer, der kan føre til dette. For de fleste er det intuitivt: Tænk på de mange hunderacer, der inden for ret kort tid er fremavlet ud fra en fælles stamfader. Gentag dette forsøg, men isolér to bestande, og vent i en million år. Det er såmænd det eneste, der ligger i det.

ET PAR EKSEMPLER på dokumenteret artsdannelse er myggen Culex pipiens, den trepiggede hundestejle Gasterosteus aculeatus og selvfølgelig Darwins finker. Artsdannelse betyder, at en population tilpasser sig et nyt miljø. Det betyder selvfølgelig ikke, at et fiskeæg klækkes, og ud kravler et firben den slags ændringer tager millioner af år og kan ikke observeres direkte. I stedet må vi for eksempel kigge på fossilerne.

Det er faktuelt forkert, at vi ikke har fundet nogen overgangsformer der er talrige veldokumenterede eksempler. Det sidste halve år er der fundet overgangsformer til flagermus, skildpadder og hvaler. Sidstnævnte fund (Maiacetus inuus) betyder, at vi nu har et endnu bedre billede af hvalens udvikling fra land til vand for cirka 50 millioner år siden. Ligeledes har vi en række fossiler, der viser udviklingen fra fisk til firelemmede dyr (tetrapoder), hvoraf Tiktaalik er det bedst kendte: et dyr med tydelige træk fra fisk (blandt andet gæller), tetrapoder (for eksempel mobil nakke) samt en blanding nemlig et stadie til egentlige lemmer, der har håndled, men finner i stedet for tæer. Fossilerne viser også udviklingen til den moderne hest eller udviklingen fra dinosaurer til fugle. Flere af disse fossiler er endda fundet steder, som er forudsagt på baggrund af evolutionsteorien.

Det er også faktuelt forkert, at alle mutationer er skadelige. Alle kender til antibiotikaresistens i bakterier, som må anses for gavnligt set fra bakteriens synspunkt, om end vi mennesker er af en anden holdning. Et andet eksempel er forskeren Richard Lenski, der for nylig viste, at han i løbet af en evolutionært kort periode på 20 år kunne se en mutation i E. coli, der gjorde dem i stand til at spise citrat. Det er ellers ikke noget, E. coli kan.

Det vil selvfølgelig tage længere tid at se den slags resultater hos for eksempel mennesker, fordi vores generationstid er så lang. Ikke desto mindre er der især blandt europæere en mutation, der gør individet modstandsdygtigt over for hiv (og pest, hvilket måske siger noget om, hvornår denne mutation for alvor slog igennem).

Desværre skyldes mange af de anklager, der kommer fra kreationister som Dalgaard, at man ikke er opmærksom på de mange forskningsresultater, der peger entydigt på evolution. Man bør generelt lige tjekke fakta først, før man kommer med sine påstande.

Stinus Lindgreen,
cand.scient og ph.d-studerendei bioinformatik,
Lyngby Kirkestræde 6 A, Lyngby