Prøv avisen
LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at læse alle artikler

Glemt adgangskode? Klik her.

- De homoseksuelle bedrages

Når homoseksuelle har fået lovgiverne til at legitimere partnerskab mellem to personer af samme køn, bryder lovgiverne de gudgivne livslove for menneskers seksuelle udfoldelse, skriver Verner Kristensen i dette debatindlæg. På billedet ses det lesbiske par Irina Fedotova (tv.) og Irina Shapitko (th.) fra Rusland, der blev borgerligt viet i Moskva den 12. maj 2009. - Foto: Arkiv

Kirkelige velsignelser af homoseksuelle går stik imod de gudgivne love for menneskelivet, skriver Verner Kristensen

Stakkels vildførte og bedragne homoseksuelle! De er skabt i Guds billede og omfattet af Guds kærlighed på samme måde, som Gud elsker alle andre mennesker. Og mange af dem ønsker at blive synligt omfattet af Guds kærlighed gennem en kirkelig velsignelseshandling, på samme måde som ægtepar bliver det ved kirkebryllup.

Og folkekirkens biskopper og mange præster er villige til at opfylde deres ønsker inden for lovgivningens rammer. Derfor arrangeres kirkelig velsignelse af homoseksuelle par mange steder med biskoppernes tilslutning. Nogle præster er endda villige til at foretage kirkebryllupper for homoseksuelle par, hvis lovgivningen gav mulighed for dette. Homoseksuelle vil ligestilles med andre på alle livets områder, for de anser dette for en menneskeret.

Rettigheder har mennesker på det mellemmenneskelige plan i forhold til menneskeskabte love, og generelt er et velordnet samfund reguleret af passende love et stort gode for dem, der er omfattet af lovene, som er vedtaget til gavn for de menneskelige samfund. Det bør vi alle glæde os over og respektere.

Men lovgivere er også kun mennesker med begrænset viden og indsigt, og derfor lovgives der indimellem også uhensigtsmæssigt og skadeligt på grund af politisk pres. Skaberen har givet sine skabninger livslove svarende til de forskellige arter af dyr, fugle, fisk og i særlig grad menneskene, og dem bør vi alle respektere for at leve ret som mennesker. Og menneskenes livslove omfatter artens videreførelse gennem en mand og en kvinde som en fast, gudgiven ordning for seksuallivet. Vi har ingen rettigheder over for skaberen - kun pligt til lydighed.

Når homoseksuelle har fået lovgiverne til at legitimere partnerskab mellem to personer af samme køn, bryder lovgiverne de gudgivne livslove for menneskers seksuelle udfoldelse, og dermed narrer lovgiverne de homoseksuelle til at tro, at deres pardannelse er rigtig, fordi lovgiverne ser bort fra gudgivne livslove. Det kan vi læse om i Romerbrevet (kap. 1, vers 18-32).

Overtrædelse af gudgivne livslove er en uundgåelig del af menneskelivet, fordi vi er en del af den syndefaldne menneskeslægt. Derfor har vi alle grund til at bekende vore overtrædelser og bede Gud om tilgivelse. Tilgivelsen kan kun ske for dem, der tror, at Jesus som den syndfri Guds søn har sonet vore synder ved sin død på korset i vort sted. Men Guds tilgivelse forudsætter, at mennesket angrer sine overtrædelser af gudgivne livslove. Ellers bliver det ikke syndernes forladelse, men syndernes tilladelse, og det kan Gud ikke, fordi han er hellig og ikke kan overtræde sine egne livslove for menneskeslægten.

Når homoseksuelle ønsker kirkelig velsignelse og får præster til at medvirke ved det, er det folkekirkens største bedrag, fordi medvirkende præster dermed bilder homoseksuelle ind, at præsten råder over en velsignelse tværs imod de gudgivne livslove for menneskelivet, og dermed leder præsten de homoseksuelle par i fortabelse, fordi de ikke angrer deres vildfarelse.

De præster må selv på dommens dag stå til regnskab for deres vildførende velsignelse og går fortabt, hvis de ikke angrer det og beder Gud om tilgivelse.

Verner Kristensen, H. C. Ørstedsvej 22 B, 1. th., Herning