De mentale billeder

”Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud.”

Anden Mosebog 20, 5a

Du må ikke tilbede og dyrke gudebilleder. Sådan siger det gamle billedforbud.

Det er ofte i historiens løb blevet tolket med henblik på fysiske gudebilleder. Debatterne har været ganske hårde og udmattende.

Den svenske retræteleder og åndelige vejleder Magnus Malm har i bogen "Som om Gud ikke findes. Hvad sker der, når livet sekulariseres?" givet en meget vedkommende analyse af, hvad billedforbuddet kan have af betydning i dag.

Han påpeger, at vi nemt kan miste hele pointen med en bogstavelig læsning af dagens bibelord, så vi ikke forstår, hvad Gud vil sige.

Ifølge Malm er det alt for indsnævret at tolke billedforbuddet som et forbud mod at lave fysiske billeder. Bibelen, kirkehistorien og erfaringer fra arbejdet med åndelig vejledning fortæller ham, at det er billederne, der får et menneske til at vende Gud ryggen. Og det handler ikke om de fysiske billeder.

Det viser allerede Moses i sine instruktioner til at bygge den bærbare helligdom i ørkenen, med flere eksempler på afbildende kunst (2. Mos. 35, 30-35 og andre steder). Det kunstneriske billed-, graverings- og vævearbejde var en integreret del af helligdommen.

Der kan naturligvis findes eksempler på direkte tilbedelse og dyrkelse af billeder, men Magnus Malm gør gældende, at i forhold til vores egen sekulariserede tid, så er det et forsvindende lille problem.

Den helt store udfordring ligger i den betydeligt stærkere og mere hårdnakkede tilbøjelighed, vi mennesker har til at skabe mentale billeder af ting og sager.

Vi skaber billeder af os selv – og så meget andet. Vi skaber også billeder af, hvem Gud er. Vi kan hævde, at vi har brug for disse billeder for at kunne orientere os i livet.

Men disse mentale billeder udgør også en risiko. De hjælper os ikke altid til at orientere os i virkeligheden. De kan trække os væk fra den – og væk fra Gud.

Jørn Henrik Olsen er forfatter, teolog, ph.d.

"Ordet" er Kristeligt Dagblads daglige bibelrefleksion.