Den moralsk kapitalisme har vundet frem. Men den er under angreb fra både højre og venstre

Samfundssind er blevet et adelsmærke for virksomheder og velhavere, og jo større deres formuer bliver, desto højere hæver de den moralske fane. Men den fremherskende moralske kapitalisme er under beskydning