Prøv avisen

Debat: Folkekirken mangler respekt for folket

"Troens vej er ikke afhængig af en holdning til organtransplantation, fraskilte, homoseksuelle, kvindelige præster eller grøn økologisk livsførelse," mener dagens debattør.

Præster og bisper bør ikke belære folket om, hvad de bør mene, siger Jørgen Kleener, tidligere DR-bestyrelsesformand

HVEM TILHØRER FOLKEKIRKEN? Staten? Folketinget? Præsterne? Bisperne? Folket? Navnet burde give et fingerpeg! Men efterhånden har jeg på fornemmelsen, at respekten for slet ikke at tale om accepten af folket lader en del tilbage at ønske.

LÆS OGSÅ:Biskopper opfordrer til organdonation

Det jævne, teologisk uskolede, arbejdende folk, der udtrykker sig jævnt og almindeligt, foragtes af mange af kirkens folk. I hvert fald skal folket helst vejledes, opdrages og belæres af kirkens ansatte. Hele tiden.

De skal gå til dåbsforberedelse og bryllupsforberedelse, så man er sikker på, at de tror rigtigt, når de søger kirken. Præster og bisper benytter deres position som ansatte i folkekirken til at belære folket om, hvad de bør mene om organtransplantation, grønne kirker, asylsøgere og mange andre emner.

LÆS OGSÅ:Fynsk bispe-debat: Hvordan kommer der flere kunder i butikken?Selv har jeg tidligere forladt organisationer, hvis daglige forvaltere troede, at de kunne tillade sig at bruge medlemmerne altså også mig til fremme af egne politiske interesser. For eksempel bruge mit medlemskab af Læge-foreningen til at fordømme amerikanerne i Vietnam. Eller mit medlemskab af den neutrale organisation Røde Kors til at fordømme Israel.

Jeg meldte mig ud i protest!

NU HAR JEG ombestemt mig. Nu bliver jeg og siger min mening indefra. For at ændre. Derfor stiller jeg også op til menighedsrådet i Rønne til efteråret.

Jeg føler dybt og inderligt for kristendommen. Men jeg bliver trist og vred, hver gang de af folket ansatte tjenere leger småpolitikere på folkekirkemedlemmernes vegne i stedet for at udbrede evangeliet.

Det kristne evangelium er så enkelt og rigtigt, at jeg bliver trist over de mange, der vender folkekirken og det kristne evangelium ryggen i disse år. Imidlertid tror jeg ikke, de vender den kristne tro ryggen. De vender ryggen til dem, der mener, at de har fået deres kirkelige embede for at præge verden med deres personlige synspunkter. De kirkeligt ansatte, der ikke finder det tilstrækkeligt at være demokratisk borger i et demokratisk land og være som vi andre, der må præge verden med stemmesedlen og gennem et politisk arbejde med åben pande. De, der misbruger embedet til den åndelige brøndforgiftning, det er at bilde folket ind, at troens rette vej er afhængig af en holdning til organtransplantation, fraskilte, homoseksuelle, kvindelige præster eller grøn økologisk livsførelse.

Der turde være rigeligt at udrette alene med at udbrede evangeliet, budskabet: Du skal elske din næste som dig selv. Du skal leve det liv, du har fået, fuldt ud. Du skal bruge dig og dine talenter i den trygge forvisning om, at træder du ved siden af, så er dine synder dig forladt. Ikke i det hinsides. Ikke i et andet liv. Men nu og her. Midt i dit liv. På trods af din dårskab, dine forbrydelser, ja, alle dine tåbelige fejlgreb, så tilgives du.

Hvor svært kan det være at holde sig til denne grænseoverskridende fortælling? Til dette utrolige og kærlige evangelium ?

INGEN ANDEN TRO, religion eller hvad navn, man vil give det, indeholder den pragtfulde og umådeligt vanskelige, menneskelige udfordring: Brug dit liv, som du bedst kan. Fejler du, så tilgives du. Men husk, at du stedse bør behandle dine medmennesker, som du selv vil behandles. Eller endnu mere præcist: Du skal elske din næste som dig selv!

Der er inden for folkekirken alt for langt imellem begavede bud på udbredelse af dette budskab. Der er alt for mange, der i stedet spilder tiden med udenværker. Der er alt for mange forsøg på at udstille sin egen godhed og semipolitiske overbevisning i stedet for! Hvilket så har den stik modsatte effekt! Evangeliet svigtes, og menneskene fravælger alt det vrøvl og al den selvoptagethed, de udsættes for i kirkens navn.

Jørgen Kleener,øjenlæge og tidligere formand for Radiorådet og DRs bestyrelse, Vimmelskaftet 22, Rønne