DEBAT: Handicappede skal ikke gøres til spydspids i købesexdebat

Mennesker med handicap skal ikke tages som gidsel, fordi politikere og meningsdannere ikke tør kaste sig ud i et generelt forbud mod købesex, skriver formand for foreningen LEV Sytter Kristensen

Jeg forstår godt bekymringen for prostitution og dens menneskelige konsekvenser for mange af de kvinder, som er en del af denne verden. Men så tag dog fat på de problemer i stedet for at gøre en lille gruppe borgere til spydspids i kampen, skriver Sytter Kristensen, formand for LEV, foreningen for udviklingshæmmede Foto: colourbox.com

FORMANDEN for KFUKs Sociale Arbejde, Birgitte Graajær Hjort, argumenterer i Kristeligt Dagblad den 2. februar for, at handicap ikke bør give automatisk ret til købesex.

Anledningen er regeringens planer om at fjerne muligheden for, at personale i botilbud med videre kan hjælpe mennesker med handicap til at få kontakt til prostituerede. Den mulighed findes i dag beskrevet i en af Socialministeriets vejledninger.

LÆS OGSÅ: Børn holder sig væk fra handicappede

Birgitte Graajær Hjort mener, at det er uværdigt for både prostituerede og mennesker med handicap, når behovet for nærhed og intimitet søges løst med en hurtig dosis købesex. Og ingen heller ikke mennesker med handicap har automatisk ret til sex med et andet menneske, skriver Birgitte Graa-kjær Hjort.

Birgitte Graajær Hjort er åbenlyst modstander af prostitution, og det synspunkt kan jeg sagtens respektere. Men jeg synes, det er problematisk og faktisk også grænsende til det etisk uforsvarlige når mennesker med handicap gøres til spydspids i en generel kamp mod prostitution. For det er jo det, der er tale om.

MENNESKER med handicap har hverken mere eller mindre automatisk ret til købesex end alle mulige andre borgere i dagens Danmark. Og det er bestemt muligt, at mennesker med handicap ikke får nærhed og intimitet via købesex. Men det gør de øvrige købesexkunder uden et handicap vel heller ikke.

Men mennesker med handicap har ret til at få den nødvendige hjælp til det liv, de ønsker at leve. Og så længe det er lovligt at købe sex hos et andet menneske, må det også være muligt at få praktisk hjælp til dette forehavende. Alt andet vil være en puritansk diskrimination af en bestemt gruppe mennesker.

Og man er nødt til at spørge sig selv: Hvad bliver det næste, som mennesker med handicap ikke må få hjælp til? At købe smøger måske? For det er jo både skadeligt for dem selv og deres omgivelser.

Jeg forstår godt bekymringen for prostitution og dens menneskelige konsekvenser for mange af de kvinder, som er en del af denne verden. Jeg kan også sagtens se de principielle dilemmaer, som prostitution afføder.

Men så tag dog fat på de problemer i stedet for at gøre en lille gruppe borgere til spydspids i kampen. Mennesker med handicap udgør en forsvindende lille andel af de mange tusind købesex-kunder, og den grundlæggende ligestilling af mennesker med handicap skal ikke tages som gidsel, fordi politikere og meningsdannere ikke tør kaste sig ud i et generelt forbud mod købesex.

Sytter Kristensen er formand for Landsforeningen LEV interesseorganisation for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende