Prøv avisen

Debat: Ny ægteskabslov er en kulturradikal magtdemonstration

”Alle nuværende ægteskaber tvangsomdannes med den nye lov til kønsneutrale ægteskaber uden parternes samtykke,” skriver Magnus N. Sørensen. – Foto: Marianne GrøndahlBAM.

De kulturradikale flirter med det totalitære og indskrænker ytringsfriheden ved at ændre på ægteskabsbegrebet, mener Magnus S. Sørensen, cand.theol. og præst i Den evangeliske-lutherske Augustanakirke i Aarhus.

NU ER FORSLAGET om ændring af ægteskabsloven sendt i høring. Den eneste reelle retsvirkning af loven er, at par af samme køn nu kan kalde sig ægtefolk frem for registrerede partnere.

De kulturradikale magthavere mener, at ægteskabet blot er en social konstruktion, de kan ændre efter behov. Man skulle synes, at en ændring så ville være ligegyldig for dem. Det må derfor være for vi andres skyld, de ændrer loven.

LÆS OGSÅ: Et ægteskab kan kun være mellem én mand og én kvinde

Regeringen ændrer begrebet ægteskab hen over hovederne på dem, der berøres af denne ændring. Det kønspolære ægteskab nedlægges som selvstændig institution. Ægteskabet findes ikke mere. Tilbage er blot det kønsneutrale ægteskab, som er noget ganske andet.

Hvis man lavede en lov om, at pærer kunne kalde sig æbler, ville man ændre begrebet æble, men ikke begrebet pære. En pære ville stadig være en pære en kategori under begrebet æble.

Alle nuværende ægteskaber tvangsomdannes med den nye lov til kønsneutrale ægteskaber uden parternes samtykke. Registrerede partnere har derimod mulighed for selv at vælge, om de vil have deres partnerskab omdannet til et kønsneutralt ægteskab.

LÆS OGSÅ: Biskopper i protest mod homoseksuelle vielser

I fremtiden er det umuligt at indgå kønspolære ægteskaber, selvom denne institution har eksisteret i årtusinder og kendes i hele verden.

I menneskerettighedserklæringen, som Danmark tilslutter sig, hævder man ellers, at mennesker skal have ret til at indgå ægteskab (hvorved man i 1948 forstod kønspolære ægteskaber, se blot ordbøger fra den tid), at ægteskab kræver samtykke, og at familien skal beskyttes som samfundets naturlige og fundamental enhedsgruppe.

Regeringen ændrer desuden fundamentalt ved sproget gennem lov og underminerer dermed ytringsfriheden. Det er særligt bemærkelsesværdigt, når der ikke engang er knyttet økonomiske ændringer til lovændringen, men alene en begrebsændring. At lave ideologisk lovgivning alene for at ændre ord og begreber ligner noget, man ser i totalitære diktaturer. Den kulturradikale flirten med det totalitære er skræmmende.

Regeringen underminerer også religionsfriheden. Alle de store verdensreligioner opfatter ægteskabet som et forhold mellem en mand og en kvinde. Man tvinger godt nok ikke folkekirkepræster eller andre trossamfund til at foretage vielser af homoseksuelle. Men hvad med alle de andre sammenhænge, hvor ægteskabsbegrebet indgår? Tænk blot på alle de offentligt ansatte, der dagligt kommer i berøring med ægteskabsbegrebet. De tvinges til at betegne homoseksuelle forhold som ægteskaber. Tænk på lærere og pædagoger, der spiller en væsentlig rolle i børns uddannelse og opvækst, og som fremover vil skulle omtale homoseksuelle par som ægtefolk. For ikke at tale om alle de andre sammenhænge, hvor ægteskabsbegrebet bruges i vores daglige liv.

LÆS OGSÅ: Ministre tilgodeser alle i ny lov om homoseksuelle vielser

Der er allerede skræmmende eksempler fra Europa på, at kritikere af homoseksualitet forskelsbehandles. Med lovændringen banes vejen for mere af den slags. Forskellen på dette og visse islamiske landes krav om forbud mod religionskritik i religionsfrihedens navn er svær at få øje på.

Lovændringen handler ikke om homoseksuelles rettigheder. Dem får de i realiteten ikke flere af. Lovændringen er en kulturradikal magtdemonstration, som er egnet til at ramme adskillige frihedsrettigheder på én gang. Jeg har på den baggrund igangsat en underskriftsindsamling mod lovforslaget, som ser ud til at samle folk fra mange lejre.

Magnus N. Sørensen, cand.theol. og præst i Den evangelisk-lutherske Augustanakirke i Aarhus, Mosegårdsparken 67, Spørring