DEBAT: Slut med jødiske studier

Når de jødiske studier på Lunds Universitet nedlægges sættes der et foreløbigt punktum for det akademiske studium af jødiske fagområder

Det er slut med jødiske studier på Lunds Universitet, der er Skandinaviens største med omkring 40.000 studerende.
Det er slut med jødiske studier på Lunds Universitet, der er Skandinaviens største med omkring 40.000 studerende. Foto: Mads Jensen.

Lunds Universitets magasin meddeler i sit seneste nummer (LUM 6/2010), at lærestolen i judaistik – et fag, der omfatter alle akademiske discipliner inden for jødedommen fra Bibelen og Talmud til historie, sociologi, filosofi og etik – nedlægges med øjeblikkelig virkning.

Universitetet begrunder nedlæggelsen af faget med, at undervisningen ikke har levet op til den internationale standard for de videregående uddannelser med navn Bologna-processen.

Ifølge universitetsavisen blev undervisningen i judaistik så sent som sidste år kritiseret som utidssvarende og middelmådig i en evalueringsrapport, der også underkendte eksaminationen på grunduddannelsen og overbygningen såvel som vejledningen inden for den videregående forskning.

Med lukningen af lærestolen sættes et foreløbigt punktum for det akademiske studium af jødiske fagområder, som Danmark har haft sin aktive andel i.

Efter Anden Verdenskrig fik Det Kongelige Bibliotek en fremtrædende position inden for udviklingen og formidlingen af jødisk kultur og forskning, da en selvstændig afdeling for judaistik på Det Kongelige Bibliotek blev oprettet på den daværende biblioteksleder og kulturpersonlighed, rigsbibliotekar Palle Birkelunds initiativ.

Biblioteket havde året før nazisternes magtovertagelse i 1932 modtaget overrabbiner og professor David Simonsens uvurderlige bogsamling med over 100.000 håndskrifter og bøger med økonomisk støtte fra Det Mosaiske Troessamfund og eksterne legatmidler.

Bogsamlingen undgik mirakuløst nazisternes opmærksomhed og blev holdt løbende ajour under krigen bag besættelsesmagtens ryg. Biblioteket var følgelig i stand til at bistå europæiske biblioteker med at genopbygge deres jødiske bogsamlinger og faglig ekspertise efter krigen. Judaistisk Afdeling på Det Kongelige Bibliotek blev herefter centrum for oplæring og uddannelse i judaistik og jødisk biblioteksvidenskab i samarbejde med Københavns Universitet.

Efter Det Kongelige Biblioteks definitive lukning af Jødiske Afdeling på Det Kongelige Bibliotek i 2002, forventede man, at Lunds Universitet blev den fremtidige dynamo inden for studiet af de jødiske fagområder.

Det har en dansk professor i faget nu bidraget til at sætte et endeligt punktum for.

Ulf Haxen,

ph.d., forhenværende formand for European Association for Jewish Studies,

Færøvej 11, Kgs. Lyngby