Prøv avisen

DEBAT: Tv-program viser ulovlige metoder og nedværdigende behandling

Behandlingshjemmet C. M. Schuberts Minde i Ringe behandler deres patienter nedværdigende og ulovligt, mener psykologer og pædagoger Foto: Modelfoto

Behandlingshjemmet Schuberts Minde i Ringkøbing behandler de udsatte børn nedværdigende og ulovligt, mener psykologer og pædagoger

Efter at have set nogle afsnit af DRs serie Kæft, trit og flere knus er vi mildest talt overraskede over, at man tør vise, hvordan man arbejder på behandlingshjemmet C.M. Schuberts Minde i Ringkøbing. Det er der nogle årsager til:

Man bruger metoder som fysisk fastholdelse, konfrontation, tvang og begrænsning af selvbestemmelse, som går langt ud over, hvad man bruger andre steder. Lederen af behandlingshjemmet, psykologen Jørn Birk Nielsen, virker endda stolt over, at man bruger andre metoder, end man gør andre steder. At metoderne ikke har støtte i forskning, berøres ikke i programmerne.

LÆS OGSÅ: Psykologer langer ud efter kendt behandlingssted

Det enesteste argument, som fremføres, er, at man har brugt fysisk fastholdelse i psykiatrien i hundredvis af år.

Fra vor side vil vi påpege, at der ikke er evidens for en behandlingseffekt i fysisk fastholdelse eller bæltning i psykiatriske sammenhænge. Tværtimod arbejdes der jorden over med at udvikle metoder som alternativ til fysisk fastholdelse netop for at få en bedre behandlingseffekt.

Yderligere en faktor i forhold til behandlingseffekt: Det fremgår af programmet, at en del af børnene er diagnosticeret med ADHD. Det indebærer, at der er tale om en varig funktionsnedsættelse i servicelovens sprogbrug. Der er for tiden en hel del forskning, der tyder på store negative effekter af fysisk fastholdelse hos børn med ADHD.

Man bruger metoder, man ville have haft svært ved at forsvare, hvis de var blevet filmet med skjult kamera. I tredje afsnit presses en 15-årig pige så meget, at hun forlader institutionen. Personalet følger efter og fører hende tilbage til institutionen ved at holde fast i hendes arme. Tilbage på institutionen prøver hun på at forlade sit værelse, men er nødt til at skubbe til en fra personalet for at komme ud. Dette medfører, at hun fastholdes fysisk på gulvet i længere tid, indtil hun er rolig.

Den sidste fysiske fastholdelse kan man absolut diskutere lovligheden af. Der var ikke tale om en farlig situation, og man fastholdt langt ud over den afværgelse, magtanvendelsesbekendtgørelsen taler om.

Det første tilfælde, hvor man fører hende med vold tilbage til institutionen, vurderer vi at være klart ulovligt, medmindre der foreligger en afgørelse fra kommunalbestyrelsen om tilladelse dertil i en begrænset periode (jævnfør servicelovens paragraf 127).

LÆS OGSÅ: Dansk psykiatri trænger til reformI en tidligere dokumentar på TV 2 filmede man med skjult kamera pædagogisk arbejde på Strandvænget i Nyborg, som var klart mindre voldsomt end dette. Det ledte til en folkestorm, som fik institutionens ledelse til at fyre medarbejdere og radikalt ændre måden, man arbejdede på. At man tør vise sit arbejde på C.M. Schuberts Minde frem for åbent kamera, er os derfor fuldstændig uforståeligt.

Man bruger, hvad vi anser for ulovlige metoder. De ovenstående tilfælde er kun toppen af et isbjerg. Af C.M. Schuberts Mindes hjemmeside fremgår, at personalet bestemmer, hvor stor en del af de lommepenge, de anbragte børn ifølge serviceloven skal have udbetalt, der faktisk bliver udbetalt. Resten bliver sat ind på barnets opsparing. Barnets fratages derfor sin selvbestemmelse over lommepenge, som det ifølge loven har ret til.

Endvidere fremgår det af hjemmesiden, at man bruger straf i form af degradering på en trinskala ved småting som, at man ikke kommer op om morgenen. Det rimer dårligt med Servicestyrelsens vejledning om magtanvendelse: Udgangspunktet for indsatsen efter serviceloven er, at indsatsen skal ske med respekt for barnets eller den unges integritet og selvbestemmelse. Serviceloven kræver ligeledes, at barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages. Derudover står der i Servicestyrelsens magtanvendelsesvejledning at magtanvendelse over for børn og unge aldrig må erstatte omsorg eller socialpædagogisk bistand. Derfor har et etisk udvalg under Socialpædagogernes Landsforbund også i en udtalelse taget skarpt afstand fra de metoder, som bruges i programmet.

Metoderne på C.M. Schuberts Minde tager udgangspunkt i personalets kontrol over børnene. Et stort aktuelt forskningsområde er selvkontrol. Vi vurderer, at de metoder, der fremgår af programmet, ikke understøtter børnenes udvikling af selvkontrol, hvilket kan lede til manglende evne til at tage hånd om sig selv på sigt.

Man bruger metoder, som i vore nabolande Norge og Sverige har medført store erstatninger og statslige undskyldninger. Både i Norge og Sverige har man i de seneste år haft fokus på børn, som var anbragt på opholdssteder og behandlingshjem, hvor metoder, der anses for krænkende, har fundet sted. I dette indgår en konfronterende pædagogik og inddragelse af almindelige friheder og rettigheder lignende det, som vises i programmet.

Sammenfattende er vi bestyrtede over det, som vi anser for manglende faglighed i det pædagogiske arbejde på C.M Schuberts Minde. Derudover er vi bestyrtede over, at man fra behandlingshjemmets side ikke reflekterer over sin metode i forhold til den pædagogiske virkelighed, vi har i Danmark i dag. Og over at DR vælger at sende positivt vinklede overgreb mod børn i den bedste sendetid.

Men allermest føler vi med de børn, som udsættes for denne nedværdigende behandling uden støtte i pædagogisk forskning. Og en lille smule med købmanden Carl Mathildur Schubert, som 111 år efter sin død må se sit minde tilsmudset for hele Danmark.

Bo Hejskov Elvén, autoriseret psykolog. Leif Grieffelde, autoriseret psykolog ved PsykologCompaniet. Hanne Veje, pædagogisk vejleder ved PsykologCompaniet. Kirsten Callesen, autoriseret psykolog ved Psykologisk Ressource Center. Trine Uhrskov, pædagogisk vejleder ved Sopra. Torbjørn Andersson, bestyrelsesmedlem i samrådet af specialskoler for børn med autisme.