Prøv avisen

Den økumeniske ånd kan vågne af sin dvale. Valget af Roms nye biskop lover godt

Kardinal Maradiaga er blevet koordinator af det råd, som den nye pave Frans I (foto) har nedsat for at reformere Vatikanets administration, en god udvikling, mener dagens debattør.

Ved Kirkedagene i Aarhus i 2001 havde Danmark fint besøg fra Honduras. Den nyligt udnævnte kardinal Oscar Rodriguez Maradiaga, talte til forsamlingen. Jeg var med som oversætter og lærte ham derved at kende.

Ved konklavet efter Johannes Paul IIs død i 2005 var jeg med i et TV 2 Lorry-program, hvor billeder af forskellige kandidater blev præsenteret. Jeg fik sagt, at frem for at pege på kardinal Ratzinger, som jeg mente ville skabe modsætninger internt, pegede jeg på kardinal Maradiaga fra Honduras.

Som bekendt blev honduraneren ikke pave, men der er sket noget siden! Nu er kardinal Maradiaga blevet koordinator af det råd, som den nye pave har nedsat for at reformere kirkens administration, kurien. Tilhængere af større kollegialitet i kirken forudser, at pave Frans omsider vil levere den meget diskuterede decentralisering af magten, som var et ønske, der kom ud af det Andet Vatikankoncil (1962-1965).

Rådet repræsenterer nemlig et skridt i retning af en omvæltning i Vatikanet, der kan være starten på pavedømmets endeligt i den form, vi kender det. Rådet kan bevirke, at begrebet guddommelig myndighed erstattes med et mindre klart begreb som kollegialitet, og dermed omdanne pavedømmet fra primus super pares til primus inter pares, det vil sige, fra at paven er den første blandt lige, bliver han den første mellem lige!

En sådan udvikling burde vække positiv genklang hos en del ikke-katolske kristne. Den økumeniske ånd har desværre sovet dvale i mange år, blandt andet fordi mange rigtigt eller forkert har følt, at den katolske kirke ikke var indstillet på kritisk at revurdere sin egen struktur og de hindringer, der ligger i den, for en forening af de kristne kirker.

Der er allerede sket noget væsentligt i forhold til de ortodokse, hvor patriarken af Konstantinopel var med til indsættelsen af pave Frans og inviteret til frokost med kardinalerne efterfølgende. Det er ikke sket siden kirkebruddet i middelalderen. Dertil kommer, at pave Frans konsekvent taler om sit embede som biskop af Rom. En taleform, som direkte indbyder til økumenisk samarbejde.

Kirkedagene repræsenterer en lejlighed, hvor den økumeniske samtale kan få en ny opblomstring. Vi kan håbe og selv være med til at udvirke, at kirkedagene i Aalborg tager den udfordring op, som vi har i Danmark, og vi får måske hjælp fra en kendt hånd nemlig kardinalen fra Honduras.

Han har ved flere lejligheder udtrykt sig kritisk om magtkoncentrationen i Vatikanet, og selvom en reform af kurien ikke kommer i løbet af få dage, så er der sket en ændring, og de nye vinde bør vi allerede nu lade os blæse i en ny retning.

Nik Bredholt er programleder i Danmission for fattigdomsbekæmpelse