EU-kommissærer: Den fjerde industrielle revolution er i fuld gang

Europa er indtil nu altid gået forrest i alle industrielle revolutioner. Lad os forene vores kræfter, så Europa også kommer til at føre an i den ”fjerde industrielle revolution”, skriver fire kommissærer fra Europakommissionen

Andrus Ansip er næstformand for EU-Kommissionen med ansvar for det digitale indre marked og en af forfatterne til dette indlæg.
Andrus Ansip er næstformand for EU-Kommissionen med ansvar for det digitale indre marked og en af forfatterne til dette indlæg. . Foto: Emmanuel Dunand/AFP.

Vi taler ofte om en ”fjerde industriel revolution” for at sætte navn på denne nye virkelighed med supercomputere, intelligente net og hidtil usete, enorme mængder af big data.

Industrien spiller en central rolle i den europæiske økonomi, hvor fremstillingsindustrien i EU tegner sig for to millioner virksomheder og 33 millioner arbejdspladser. Den bidrager også betydeligt til at øge produktiviteten. Innovation og teknologisk udvikling er afgørende for, at vores industri kan bevare konkurrenceevnen på globalt plan. Og dette gælder for alle sektorer, ikke kun rumfarts-, transport- og bilindustrien, men også for sundhedssektoren og energisektoren.

I mange dele af vores økonomi er den digitale omstilling foregået hurtigt, både hvad angår teknologier og arbejdsmetoder. Nogle traditionelle sektorer som byggeri, fødevarer, tekstiler og stål halter imidlertid bagefter. Det samme gælder for mange små og mellemstore virksomheder. I nylige undersøgelser anslås det, at digitalisering af produkter og tjenester vil bidrage med mere end 110 milliarder euro om året af den europæiske industris indtægter i de næste fem år.

Innovation kræver investeringer, og det gælder også for digital innovation, hvor den globale konkurrence om at tiltrække private investeringer er knivskarp. Vi har ikke råd til at halte bagefter. I maj 2015 vedtog Europa-Kommissionen en strategi for at støtte Europas rolle i den globale digitale økonomi ved at skabe et reelt digitalt indre marked. Denne strategi er en af vores vigtigste politiske prioriteter.

Derfor præsenterer vi i dag vores planer for, hvordan vi vil støtte industrien (fra små virksomheder til store fabrikker), forskningen og de offentlige tjenester i EU, så de kan udnytte de digitale muligheder bedst muligt.

De fleste EU-medlemsstater har forstået, hvor vigtig digitaliseringen af deres industri er, og har selv iværksat initiativer for at fremme og ledsage denne omstilling. Manufacturing Academy of Denmark arbejder i Danmark blandt andet med at fremme digitalisering af industrien. I globaliseringens tidsalder kan et land imidlertid ikke klare de kommende udfordringer på egen hånd. Vi skal sætte ind på europæisk plan.

Vi foreslår i dag at kæde de eksisterende initiativer på nationalt og regionalt plan sammen, så de styrker hinanden. Det er vigtigt at mobilisere offentlige og private investeringer på en strategisk måde, som det lykkedes for os at gøre med investeringsplanen på 315 milliarder euro. Desuden ønsker vi at give EU’s arbejdsstyrke de digitale færdigheder, der er nødvendige på fremtidens arbejdsmarked.

I en verden, hvor milliarder af apparater såsom mobiltelefoner og computere i stigende grad er indbyrdes forbundne, er det afgørende, at de kan kommunikere sikkert og problemfrit ved hjælp af et fælles sprog – standarder. Vi foreslår foranstaltninger til at gøre standardiseringsprocessen hurtigere og mere målrettet. Fælles standarder for 5G, cloudcomputing, tingenes internet, data- og internetsikkerhed vil sætte gang i udviklingen og udbredelsen af nye teknologier som for eksempel intelligente net, mobile sundhedsydelser og internetforbundne biler.

Ved at udbygge de eksisterende infrastrukturer vi vil skabe en europæisk sky – en unik platform for deling og anvendelse af store mængder data. Skyen vil i første omgang stå til rådighed for forskere, der i stigende grad samarbejder på en digital og grænseoverskridende måde for at nå de store gennembrud inden for innovation, der kan bidrage til Europas videnbaserede økonomi og til at løse globale problemer såsom ebola- og zikaepidemierne. Med tiden vil også virksomheder og offentlige tjenester kunne anvende den europæiske sky.

Men det er ikke kun erhvervslivet og forskere, der skal tage den digitale verden til sig. De offentlige tjenester – og dermed i sidste ende skatteyderne – står gennem lavere administrative omkostninger og øget effektivitet og kvalitet i serviceydelserne også til i høj grad at drage fordel af digitaliseringen.

For at lette overgangen til e-forvaltning vil vi indføre foranstaltninger for at muliggøre helt papirløs, elektronisk håndtering af almindelige administrative procedurer såsom virksomhedsregistrering, indkaldelse af tilbud og officielle signaturer. I fremtiden bør virksomheder, der ønsker at operere i flere EU-medlemsstater, kunne lave papirarbejdet i et enkelt EU-land. Det er målet for et pilotprojekt, som vi igangsætter i år sammen med myndigheder, der vil anvende dette ”kun én gang”-princip for virksomheder, der opererer på tværs af grænserne. Europa er indtil nu altid gået forrest i alle industrielle revolutioner. Lad os forene vores kræfter, så Europa også kommer til at føre an i den ”fjerde industrielle revolution”.

Andrus Ansip er næstformand for EU-Kommissionen med ansvar for det digitale indre marked. Günther H. Oettinger er kommissær for den digitale økonomi og det digitale samfund. Elżbieta Bieńkowska er kommissær for det indre marked, industri og iværksætteri. Carlos Moedas er kommissær for forskning, videnskab og innovation