Den Nye Aftale uden Israel

BIBELOVERSÆTTELSE: I tidligere bibelske oversættelser er der en nøje sammenhæng mellem Israels folk og Israels land. I Den Nye Aftale er den sløret til ukendelighed

Bibelselskabets nyoversættelse af Det Nye Testamente (NT) er en såkaldt meningsbaseret oversættelse, skriver Jan Frost. -
Bibelselskabets nyoversættelse af Det Nye Testamente (NT) er en såkaldt meningsbaseret oversættelse, skriver Jan Frost. -

Bibelselskabets nyoversættelse af Det Nye Testamente (NT) er en såkaldt meningsbaseret oversættelse. I den type oversættelser lægger man vægt på, at meningen med teksten kommer frem, skriver oversætterne i bogens efterord. Men i hvilken grad fremmer det forståelsen af NTs indhold, at man har valgt fuldstændig at fjerne ordet Israel fra oversættelsen? For det er, hvad oversætterne har gjort.

Ordet Israel eller Israels forekommer cirka 65 gange i NT. Ordet bruges både om folket Israel og landet Israel. I Den Nye Aftale har man konsekvent valgt at omskrive Israel til jøderne eller jødisk. Det kan måske forsvares de steder i NT, hvor ordet Israel tydeligvis bruges om folket Israel. Men hvad med de steder, hvor navnet entydigt henviser til landet Israel?

Hvad gør man der i Den Nye Aftale? Man omskriver det alligevel til jøderne eller jødiskeller udelader ganske enkelt ordet Israel.

I den autoriserede oversættelse får Jesu disciple at vide, at de ikke når til ende med Israels byer, før menneskesønnen kommer. I Den Nye Aftale er Israels byer blevet til jødiske byer. Josef flygter med familien til Egypten (egypternes land), men han tager ikke længere Jesusbarnet og Maria med tilbage til Israels land som der står i NT han tager dem med hjem.

Nyoversættelsen er konsekvent i denne omskrivning eller udeladelse af ordet Israel (med en enkelt undtagelse, hvor der citeres fra Det Gamle Testamente). Israel findes heller ikke i de forklarende noter. Her omtales eksempelvis Davids by, Jerusalem, ikke som Israels hovedstad med som den jødiske hovedstad.

I Det Gamle Testamente er der en nøje sammenhæng mellem Israels folk og Israels land. Denne sammenhæng er ikke helt så tydelig i NT, men den er der i grundteksten og i den autoriserede oversættelse. I Den Nye Aftale er den sløret til ukendelighed fordi hverken folket eller landet længere må hedde Israel.

Fremmer det forståelsen af NTs budskab helt at slette ordet Israel fra oversættelsen? Nej, ikke efter min bedste overbevisning. Tværtimod ved ethvert barn i dag, hvad Israel er. Oversætterne har altså i dette tilfælde ikke foretaget en meningsbaseret oversættelse, altså en oversættelse, hvor de prøver at få ordenes mening frem ved at oversætte til ord og begreber, som er bedre kendt for en moderne læser.

Tværtimod ser det ud til, at det modsatte er tilfældet. Oversætterne har forsøgt at sløre et ord, som ingen har problemer med at forstå. De mener åbenbart, at ordet forstyrrer en ret teologisk forståelse af NT, nemlig at det Israel, som vi kender i dag, ikke skal forbindes med det bibelske land Israel.

Det er derfor også svært at frigøre sig for en følelse af, at oversætterne har ladet sig lede af ikke bare bestemte teologiske motiver, men i virkeligheden også en bestemt, aktuel politisk holdning til sammenhængen mellem jøderne og det landområde, som både på Bibelens tid og i dag hedder Israel.

Jan Frost,
Formand for Ordet og Israel,
Grønningen 2,
Hedensted