Den rette ros

”Det var jo jer, der skulle have anbefalet mig, for jeg står ikke tilbage for disse overapostle, selv om jeg ikke er noget.”

Paulus' Andet Brev til Korintherne 12, 11b

Begrebet magtesløshed fylder meget i Paulus’ forsvar for sin tjeneste som apostel. Det samme gælder ordene ros og stolthed. Men der er ikke tale om selvros eller selvstolthed. Han er ikke noget i sig selv. Den rette ros og stolthed knytter sig til evangeliet og Kristus selv.

Paulus stod over for fremmede forkyndere, der satte spørgsmålstegn ved hans autoritet, alt imens de fremhæver deres egen (2. Kor. 10, 7-18).

Hvis deres angreb på Paulus lykkes, ville de vinde korinthernes opbakning og troskab. De agiterede hårdt og insisterende for, at Paulus på ingen måde var imponerende. Hans retoriske evner, det vil sige hans talegaver, regnede de ikke for noget. De tillagde hans breve en vis vægt, men samlet set belastede de også hans troværdighed.

Paulus er under heftig beskydning. Hans selvanbefalinger tæller ikke stort i de forskellige agitatorers bevidsthed. De fandt mange grunde til at affærdige Paulus og hans apostoliske gerning.

Omvendt kalder Paulus, ret sarkastisk formuleret, disse selvbestaltede forkyndere for ”overapostle”. De havde overtaget de græske tænkeres forkærlighed for at anbefale sig selv og insistere på at modtage aflønning. Paulus havde for sin del nægtet at modtage økonomisk hjælp fra korintherne. Paulus blev nærmest tvunget til at give en skitse af det, han havde været båret og optaget af i sin tjeneste (2. Kor 11, 16-29).

Men der var ikke tale om selvpromovering. Han havde ikke forkyndt evangeliet med den
anerkendte retorisk ”fremragende talekunst” (1. Kor. 2, 1) eller med ”overbevisende visdomsord” (1. Kor. 2, 4).

Derimod var han kommet til Korinth ”i svaghed og med megen frygt og bæven” (1. Kor. 2, 3). Han ønskede ikke, at deres tro skulle forankres eller være afhængig af menneskers visdom, men af Guds kraft.

Selve evangeliet stod på spil. Kernen i troen kunne knække helt.

Jørn Henrik Olsen er forfatter, teolog, ph.d.

"Ordet" er Kristeligt Dagblads daglige bibelrefleksion.