Bibelrefleksionen Ordet skrives af pastor emeritus Frede Møller. 

Den rige bondes menighed

”Jeg kender dine gerninger, du er hverken kold eller varm…”.

Johannes' Åbenbaring 3, 15