Prøv avisen
Debat

Depressionsforeningen: Der er bedre hjælp i sigte til mennesker med en depression

Modelfoto. Foto: Nima Stock/ritzau

De praktikserende læger har i ny overenskomst påtaget sig et endnu større ansvar end hidtil over for depressionsramte. Det glæder Depressionsforeningen, skriver formand

Praktiserende læger forpligter sig ifølge deres netop godkendte overenskomst med regionerne til at følge op på sårbare borgere – heriblandt mennesker med en depression – efter de er blevet udskrevet fra hospitalet.

Det glæder Depressionsforeningen sig over. For vi har i årevis efterlyst en større indsats fra de praktiserende læger, når mennesker, der har været indlagt med en depression, bliver udskrevet og sendt hjem til en hverdag, de forlod i kaos. De praktiserende lægers rolle er yderst vigtig, hvis de depressionsramte skal komme på fode igen.

Lægerne har i den nye overenskomst påtaget sig et endnu større ansvar end hidtil. For at det skal lykkes optimalt, kræver det et tættere samarbejde med hospitalerne, når de skal kommunikere deres viden om de depressionsramte videre til de praktiserende læger. Aftalen åbner da også for en stærkere kontakt imellem parterne, og det er godt nyt. Vi bifalder naturligvis, at Praktiserende Lægers Organisation og regionerne har fået et øget fokus på problemstillingen omkring de sårbare og udsatte patienter. De seneste år har vi set en stigning i antallet af depressionstilfælde i Danmark, så også af den grund er det på høje tid, at vi forbedrer indsatsen markant over for denne gruppe af mennesker.

Manglende handlekraft og evne til at tage initiativ kan være blandt kernesymptomerne ved en depression. Derfor er det helt afgørende, at patienterne følges tæt i tiden efter udskrivelsen. Som det har været hidtil, hopper alt for mange imidlertid ud af behandlingen, fordi der ikke er en tilstrækkelig opfølgning fra lægen. Det resulterer blandt andet i nye indlæggelser, hvor tilstanden for de depressionsramte måske blot er blevet endnu værre.

Vi ved, at jo længere tid man lever med en depression, jo sværere er det at komme ud af den. Så en tidlig behandlingsstrategi er nødvendig. For en del af dem, der ikke får den nødvendige hjælp, kan konsekvenserne være store. For nogen betyder det, at de taber eller aldrig opnår fodfæste på arbejdsmarkedet. Nogen bliver skilt. Andre kommer ud i et misbrug. Atter andre mister mister hus og hjem, fordi økonomien ikke længere er, som den har været.

Og for de hårdest ramte er indsatsen fra lægerne tilmed livsvigtig. Hvis ikke de sygdomsramte får den rette hjælp og støtte, risikerer de at få det værre, og i de værste tilfælde oplever vi, at nogen vælger den mest skæbnesvangre udvej, nemlig selvmord.

Derfor er gevinsterne for den enkelte, de pårørende og for samfundet ikke til at tage fejl af, hvis de praktiserende lægers indsats forbedres, som det nu ser ud til, at den gør.

Det er forskelligt, hvad mennesker med en depression har brug for, når de igen er i eget hjem efter hospitalsindlæggelse. Psykologhjælp eller antidepressiv medicin er de tilbud, der hyppigst er brug for, men det er ikke sådan at ”one pill fits all”. Det kan tage måneder at finde ud af, hvilken medicin der er den rigtige.

Med de nye tiltag er det også oplagt, at den forebyggende indsats tænkes mere ind, så man kan undgå mange af indlæggelserne. Her har vi alle et ansvar for at skabe hensigtsmæssige rammer overalt i samfundet først og fremmest til gavn for de depressionsramte og deres pårørende.

I Depressionsforeningen håber vi inderligt, at lægerne med den nye overenskomst – i et forbedret samarbejde med hospitalerne – formår at løfte opgaven, så mennesker med en depression kan komme tilbage og få et godt liv.

Bodil Kornbek er formand for Depressionsforeningen.