Prøv avisen
Debat

Depressionsforeningen: Sæt nu tempoet ned

Foto: Nima Stock

Hundredetusinder af danske familie kender til depressionens altomfattende indgriben i tilværelsen. Med det nuværende tempo skubber vi endnu flere ind i denne livstruende erfaring. Holdbarhed i præstationer understøttes af sunde balancer og reelle rollemodeller - ikke af ubønhørlige krav om produktivitet og øget konkurrenceevne, skriver formand for Depressionsforeningen

FORSKERE HEJSER det røde advarselsflag, efter at undersøgelser fra Vidensråd for Forebyggelse afslører, at omkring hver tredje dansker mellem 16 og 24 år føler sig deprimeret. Samtidig oplever vi en foruroligende tendens i antallet af psykisk syge.

”Der er noget galt i Danmark, Dybbøl Mølle maler helt ad...”, sådan sang John Mogensen i 1970’erne. På det psykiske område er denne sang desværre endnu mere aktuel i dag end dengang.

En væsentlig del af forklaringen skal utvivlsomt findes i det voldsomt øgede tempo, vi udsætter os selv og vores unge for. Alle de hundredtusinder af danskere, som har oplevet depressionens ødelæggende virkning, kan nikke med på, hvor omsiggribende en sygdom den er.

TEKNOLOGIEN HAR ÅBNET en stadig strøm af normgivende information, som især de unge gør brug af. De præsenteres dagligt for idealiserede rollemodeller uden hold i virkeligheden. Skønhed, forbrug og intelligens i allerhøjeste potens er der ingen, som kan leve op til. Alligevel propaganderes disse idealer ukritisk til stor skade for vores unge.

Det politiske system hælder desværre vand på denne mølle med krav om fremdrift, produktivitet og øget konkurrenceevne. De såkaldte 12-talspiger må sygemelde sig under studiet, fordi de simpelthen midlertidigt eller for nogle mere varigt bukker under for dette ubønhørlige krav om præstationer.

Der er mere i tilværelsen end økonomisk vækst og stadigt større forbrugsmuligheder. Danmarks konkurrenceevne skal ikke drives af en nærmest blind tiltro til materiel vækst. I stedet skal vi fokusere langt mere på at fremme fællesskabsfølelsen på arbejdspladser, uddannelsessteder og i det civile samfund.

En sund balance mellem det at præstere og så det at hvile og bare nyde tilværelsen kan imødegå, at så mange i verdens angiveligt lykkeligste folkefærd må ty til psykofarmaka for at komme gennem dagen og vejen. Og mon ikke sådanne balancer i sig selv bærer potentialet til at levere en god og effektiv indsats uden at blive stresset

Bodil Kornbek er formand for Depressionsforeningen.