Der er kun ringe interesse for dialog om omskæring

Man ønsker kun dialog på betingelse af, at dialogpartneren fra starten af skifter standpunkt, skriver Mikael Aktor, efter forgæves at have forsøgt dialog med kristne og jøder om religiøs omskæring

Intact Denmark opfatter drengeomskæring som et brud på drenges og mænds ret til kropslig autonomi, skriver næstformand, Mikael Aktor.
Intact Denmark opfatter drengeomskæring som et brud på drenges og mænds ret til kropslig autonomi, skriver næstformand, Mikael Aktor. Foto: Alex Tihonov - Fotolia.

I sit læserbrev her i avisen den 30. juni efterlyser overlæge Henri Goldstein dialog i omskæringsdebatten frem for den polarisering, der indtil nu har præget den. Jeg og foreningen Intact Denmark, hvor jeg er næstformand, ønsker det samme. Faktisk har vi i flere omgange inviteret til en sådan dialog, men hidtil er vi blevet afvist.

Læs Henri Goldsteins læserbrev her

Anledningen for Goldsteins læserbrev var Morten Frischs omtale af den nystartede forening Retten til Forskellighed – Circuminfo, der arbejder imod, at Danmark indfører et forbud mod omskæring af drenge.

Allerede for år tilbage havde et par af de ledende personer bag den nystartede forening bedt om et møde med Lena Nyhus og mig fra Intact Denmark. Det viste sig dog, at formålet med mødet var at finde ud af, om Intact Denmark var villig til at fravige ønsket om et forbud mod drengeomskæring.

Intact Denmark opfatter drengeomskæring som et brud på drenges og mænds ret til kropslig autonomi. Vi anser kropslig integritet som en fundamental menneskeret – også for børn – og finder derfor lovgivning nødvendig. Uden beskyttende lovgivning er denne rettighed jo ingenting værd. Vi måtte derfor skuffe de to initiativtagere til mødet, der derefter ikke ønskede yderligere dialog.

Samme mønster gentog sig, da jeg i marts i tilbød at holde et oplæg med efterfølgende debat i Det Jødiske Samfund om baggrunden for Intact Denmarks holdning. Godt to måneder senere modtog jeg følgende svar: ”Da det er vores oplevelse, at Intact Danmark ikke ønsker at gå på kompromis med jeres ønske om forbud om omskæring, ser vi ingen grund til at afholde et dialogmøde.”

Meningen med mødet var at blive klogere. Jeg, der selv er jøde og omskåret som baby, ønskede at blive klogere på, hvad det er ved den religiøse eller kulturelle forankring, der motiverer forældre til at få bortopereret en sund og ikke overflødig del af deres babydrenges kønsorganer.

Jeg kommer selv fra en sekulær jødisk familie, og selvom jeg godt kender til noget af den betydning, omskæringen tillægges for den jødiske solidaritet, undrer det mig stadig, at man i et samfund som det danske – hvor børn betragtes som individer, og hvor retten til at bestemme selv, når der er tale om operationer uden helbredsmæssig fordel, almindeligvis tages for givet – betragter det som nødvendigt at foretage denne operation på sine drenge.

Omvendt ønskede jeg også at gøre Det Jødiske Samfund klogere på, hvorfor Intact Denmark mener, at drenges ret til selv at bestemme, om de vil omskæres, nødvendigvis må begrænse forældrenes religionsfrihed.

Jeg har også henvendt mig til Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, for at få et lignende møde med det tværreligiøse Jødisk Kristent Muslimsk Forum i København, som han var initiativtager til. Forummets primære aktivitet var nemlig en skriftlig opfordring til danske politikere om ikke at indføre lovgivning mod drengeomskæring. Efter et halvt år med gentagne venlige henvendelser modtog jeg svar om, at man ikke ønskede mødet, der ikke mentes at være ”aktuelt i øjeblikket.”

Jeg kan kun opfatte resultaterne af disse henvendelser som udtryk for, at man kun ønsker dialog på betingelse af, at dialogpartneren fra starten af skifter standpunkt. Men det er jo ikke dialog. Jeg vil derfor godt her i avisen give det en chance til og gentage invitationen til dialogmøde både i Det Jødiske Samfund og i Jødisk-kristent-muslimsk forum i København. Vi kan kun blive klogere.

Mikael Aktor, universitetslektor og næstformand i Intact Denmark – Forening mod omskæring af børn