Der er masser af kirkelige tiltag på flygtningeområdet

Folkekirken er allerede i færd med at prioritere udbredelsen af det gode budskab om fred og håb i mødet med de fremmede og flygtningene i vores land, skriver to af dem, som er engageret i arbejdet

Sognepræst Jørgen Jørgensen efterlyser i et debatindlæg i Kristeligt Dagblad den 15. september, at folkekirken i mødet med fremmede og flygtninge i vores land prioriterer udbredelsen af det gode budskab om fred og håb, som vi som kirke er kaldet til at forkynde.

I den forbindelse efterlyses blandt andet, at der fra centralt hold sættes penge af til bibler på andre sprog samt oversættelser af liturgierne.

I Bibelselskabet har vi i år en særlig pulje til uddeling af bibler til asylsøgere og flygtninge. Midlerne er tilvejebragt takket være kirkernes nytårskollekt. Præster er meget velkommen til at kontakte Bibelselskabet, så bestræber vi os på at skaffe bibler på diverse sprog.

Desuden blev Folkekirkens Asylsamarbejde lanceret i foråret 2015 med 1,3 millioner kroner fra Fællesfonden. Oversættelser af højmesseliturgien til farsi (Iran), tigrinsk (Eritrea) og arabisk er iværksat af nogle af disse midler og vil blive udgivet snarest muligt.

Biskopperne har desuden udpeget præster fra hvert stift, der fungerer som ressourcepersoner i spørgsmål om blandt andet dåbsoplæring og konversion af asylsøgere. De efterlyste tiltag er - sammen med en række andre kirkelige tiltag på flygtningeområdet - således allerede igangsat.

Søren Dalsgaard er koordinator i Folkekirkens Asylsamarbejde. Synne Garff er international chef i Bibelselskabet