Der hersker en farlig ortodoks myte om en russisk verden

Dele af den ortodokse kirke er med til at legitimere Ruslands krig i Ukraine. Kirken må tage et opgør med idéen om en ubrydelig sammenhæng mellem Rusland og ortodoksien, hvis fred og forsoning skal opnås