Prøv avisen

Der skal skelnes

TERAPI OG SJÆLESORG Sjælesorg drejer sig om menneskets forhold til sig selv og Gud, mens psykoterapi retter sig mod psykiske lidelser eller forstyrrelser, som kan undersøges og diagnosticeres

DET ER INTERESSANT at læse Bent Falks fortolkning af min tvivl angående mediepræsten Preben Koks terapeutiske sjælesorg i Kristeligt Dagblad den 25. marts.

Om man i almindelighed har ret til at blive gal på Gud eller ej er jo slet ikke min terapeutiske pointe. Den terapeutiske tvivl går først og fremmest på, om de personer, Preben Kok møder i sin terapeutiske sjælesorg, er i stand til psykisk at kunne tåle at følge Koks anbefalinger om for eksempel at råbe deres vrede ud mod Gud (se Kristeligt Dagblad den 29. januar, den 7. februar og den 6. marts).

AT GIVE SÅDANNE anbefalinger kræver terapeutisk set som minimum, at terapeuten virkelig har undersøgt den person, han sidder over for, samt at han er i stand til at kunne vurdere vedkommendes psykiske reaktionsmønstre om hvorfor vreden er til stede, dens baggrund samt om, hvornår og hvordan den eventuelt bedst kan blive erkendt eller eventuelt levet ud.

Og det ville sikkert være at tilskrive præsten Preben Kok overmenneskelige egenskaber, at han på så kort tid, som fjernsynsudsendelsen varer, skulle kunne lære en person og dennes reaktionstendenser og indre ressourcer eller mangel på samme at kende?

Bent Falks henvisning til Søren Kierkegaard er heller ikke uinteressant. Hvis Falk virkelig tager Kierkegaards tanker om sjælesorg alvorligt, kan det få som konsekvens, at han må revurdere grundlaget for sin egen terapeutiske sjælesorg.

KIERKEGAARD BRINGER skellet mellem det psykiske og det åndelige niveau klart for dagen. Sjælesorg drejer sig uanset psykisk svaghed eller sygdom først og fremmest om menneskets forhold til sig selv og Gud, mens psykoterapi først og fremmest retter sig mod psykiske lidelser eller forstyrrelser, som kan undersøges og diagnosticeres. En sådan skelnen bør præster og andre, som bedriver sjælesorg, også være trænet i at kunne benytte, så de ikke som for eksempel Preben Kok på ureflekteret vis udsætter deres konfidanter for den mulighed at sætte psykiske kræfter i spil på baggrund af reaktionsmønstre, som de ifølge sagens natur ikke har hverken kendskab til eller viden om.

Stig Dankert Hjort,

Kriseterapeutisk Center,

Vandkunsten 3,

København K