Der skal skelnes skarpt mellem spiritisme og reinkarnation

Kurt E. Larsens artikel ”Spiritisme og reinkarnation i folkekirken” er uhørt tendentiøs og urimelig, og professoren kan åbenbart ikke skelne mellem forskelle, mener Steen Ribers

Det er nu mit indtryk, at vi bliver flere og flere kristne mennesker, som anerkender og forstår tanken om reinkarnation som en absolut forklaring på de ellers i så høj grad uretfærdige tilstande inden for det jordiske liv, skriver debattør. Foto: Stig Nørhald

DEN 9. JANUAR skrev professor Kurt E. Larsen fra Menighedsfakultetet artiklen ”Spiritisme og reinkarnation i folkekirken”. Da artiklen er uhørt tendentiøs og urimelig, kræver den et modsvar, ikke mindst fordi professoren åbenbart mangler en videnskabsmands evne til at skelne mellem forskelle, ligheder og identiteter.

Desuden får man en ubehagelig mistanke om, at det er genindsættelsen af sognepræst Annette Berg, som får Kurt E. Larsen til at søge nye veje til at nedgøre reinkarnationstroende folkekirkemedlemmer.

I forbindelse med artiklens indledende gennemgang af spiritismen falder det i øjnene, at forfatteren undlader at nævne, at reinkarnationslæren stort set ikke omtales i den engelske spiritistiske litteratur. Det gør den ikke, fordi Englands første autoritet på det spiritistiske område, præsten Stainton Moses, afviste tanken. Det samme gjorde derfor hans efterfølgere. Her er altså ikke den påståede sammenhæng mellem spiritisme og reinkarnation.

Artiklen fortsættes således: ”I folkekirken talte og skrev mange imod 'Spiritismens Blændværk' (...). En enkelt præst så anderledes på sagen. Jens Kure (1877-1949) var sognepræst i Ugilt i Nordjylland frem til 1927, hvor han blev fyret for sin lære om reinkarnation.” Hvorfor denne ulogiske sammenblanding af de to begreber? Pastor Kure, som var cand.theol. og dr.phil., blev afskediget på grund af sin lære om reinkarnation, ikke på grund af spiritisme!

HELT GALT GÅR DET, når Kurt E. Larsen begynder at blande spiritisme sammen med bogen ”Vandrer mod Lyset!”. Dette store etisk-religiøse, filosofiske og videnskabelige værk har intet med spiritisme at gøre. Hør blot et citat fra bogen ”Spørgsmål og Svar” - supplement til ”Vandrer mod Lyset!” fra 1929 (side 15):

”Herved vandtes dette: at deres jordiske medarbejder foruden at yde sin hjælp på den rette måde, tillige blev klar over, hvor fejlagtig spiritismens lære var og måtte være.

Men derigennem fik lysets ånder tillige ram på den spiritistiske bevægelse, så at de, da 'Vandrer mod Lyset' blev givet, kunne indflette en alvorlig advarsel til alle, der beskæftiger sig med spiritistiske fænomener, samt opfordre dem til at ophøre med disse forbindelser, som ikke er tilladte efter Guds love.”

Tydeligere kan det vel ikke siges!

Til sidst kommer Kurt E. Larsen med følgende svada: ”Biskop Ludwigs ville også i dag få stor opbakning til sin overbevisning, at reinkarnationslæren var i strid, ikke blot med enkelte dogmer, men med hele kristendommens væsen.”

Nuvel, det er muligt, at man ser sådan på det inde på det fundamentalistiske bibelinstitut. Men det er nu mit indtryk, at vi bliver flere og flere kristne mennesker, som anerkender og forstår tanken om reinkarnation som en absolut forklaring på de ellers i så høj grad uretfærdige tilstande inden for det jordiske liv.

Steen Ribers, kirketjener, Store Havelsevej 104, Ølsted