Der vil være nogen, der mener, at jeg går for vidt

KULTURDEBAT: I bogen "Tror muslimer at jorden er flad?" giver forfatteren Aminah Tønnsen svar på 100 grundlæggende spørgsmål om islam. Selv forudser hun, at der på begge fløje i islamdebatten vil være personer, der finder hendes fortolkninger for moderne

Der vil være nogen, der mener, at jeg går for vidt

I lyset af striden om Muhammed-tegningerne virker det jo som et godt tidspunkt at udsende en bog med svar på nogle af de mange spørgsmål om islam. Men hvad er egentligt formålet med bogen?

– Nu underskrev jeg faktisk kontrakten på bogen dagen før, at Jyllands-Posten bragte de 12 tegninger og da var bogen stort set skrevet. Men jeg har selv savnet en lidt hurtig opslagsbog, der tog fat om fordommene i den offentlige debat og gav en række nyfortolkninger af kildeteksten. Det har været vigtig for mig, at bogen var overkommelig. Hver af de 100 spørgsmål kunne blive til en bog i sig selv, og derfor har jeg været nødt til at begrænse, koncentrere og ikke tage alle detaljer med, men kun det, jeg synes var det vigtigste for folk, der ville vide noget om islam.

I forordet til bogen understreger du netop, at svarene er resultatet af din fortolkning. Men hvordan ved du, at din fortolkning er dækkende og repræsentativ for en bredere gruppe af muslimer?

– Det ved jeg egentligt heller ikke, men ud fra litteratur og andres fortolkninger giver jeg et bud på, hvordan det kunne være, og jeg håber da også, at andre kommer med deres bud. Nogle ting er vi enige om, andre er vi uenige om. Men det er sandt, at det her er et bud på islam, som det ser ud, når det fortolkes af en kvinde, født og opvokset i Danmark, og med den baggrund jeg nu har.

Derfor vil det sikkert også være nogen på begge sider, der mener at jeg går for vidt. Der vil være muslimer, der mener, at jeg som kvinde ikke har ret til at fortolke Koranen og som ikke er enige i mit syn på kvindefrigørelse. Og der vil være islam-kritikere, der ikke bryder sig om, at islam fortolkes så tidssvarende, da det gør op med deres opfattelse af islam som noget, der ikke udvikler sig og tilpasser sig et moderne samfund.

Dine fortolkninger virker rigtigt nok meget progressive og moderne i forhold til den version af islam, der præger debatten lige nu. Kan mødet mellem islam og et sekulariseret samfund som det danske virkelig være så fri for konflikter?

– Jeg har aldrig følt, at jeg måtte gøre vold på mig selv for at leve som muslim i det danske samfund, eller at det var i strid med de gode leveregler, jeg har med fra min opvækst. For selv om Koranens arabiske tekst er uforanderlig, er det måden, du læser og fortolker det på, det hele drejer sig om. Samtidig skal man være opmærksom på, at der også i Koranen er lignelser og sprogbilleder, som man forstår og skal forstå forskelligt i forskellige tidsaldre og sammenhæng. Ofte bliver det opfattet meget dramatisk, når der tales om "at kæmpe for Guds sag", men herhjemme kæmper vi jo også for ligeløn og ligestilling uden at det er med sværd i hånd. Når det gælder en anden kultur eller religion har man desværre ofte en tendens til at sammenligne sine egne idealer med det værste i modpartens praksis. Man glemmer, at modparten også har idealer, og at der er noget negativt i ens egen tradition.

Men bortset fra nogle leveregler og rutiner, eksempelvis for bøn, kan det ud fra bogen være svært at se, hvad forskelle er på dig som muslim og mig som kristen?

– Der er overordnet de teologiske forskelle, hvor jeg som muslim eksempelvis ikke tror på treenigheden og arvesynden. Men ellers har du da ret i, at vi ligner hinanden meget i vores opfattelse af næstekærlighed, ansvar og forpligtelse.

Når man læser bogen får man blandt andet at vide, at muslimer ikke tror, at jorden er flad, at utroskab ikke skal straffes med stening og svarene på 98 andre spørgsmål. Er der et spørgsmål, du fortryder, at du ikke fik med?

– Nej, egentligt ikke. Det her er noget, jeg har arbejdet med i flere år, og det er for mig meget dækkende for de spørgsmål, man som muslim oftest møder i Danmark. Men det er netop også en bog, der er baseret på forholdene herhjemme. Skulle den oversættes til andre sprog, ville det nok være nogle andre spørgsmål, der skulle med.

rasmussen@kristeligt-dagblad.dk

Aminah Tønnsen

Født 1948 i Sønderborg og opvokset i Flensborg. Uddannet tresproglig korrespondent. Bosat i Marokko i 1970-1978. Konverteret til islam i 1983. Leder af Islamisk Studiebogssamling siden 1987. Forfatter til flere bøger om islam, deriblandt "Islam – Naturens religion" (1989), "Islam set indefra" (1995), "Islam – tro og livsforståelse" (2003) og senest "Tror muslimer at jorden er flad?" (2006). Foredragsholder og forfatter til adskillige kronikker og avisindlæg. Medlem af bestyrelsen i Islamisk-kristent Studiecenter. Medlem af ligebehandlingsudvalget ved Institut for Menneskerettigheder. Medlem af Kristeligt Dagblads religionspanel på www.religion.dk

Aminah Tønnsen: "Tror muslimer, at jorden er flad?" 223 sider. Gyldendal.