Digitaliseringschef: Det digitale Danmark er en udfordring

Digitaliseringen af den offentlige sektor er et ambitiøst projekt og en stor forandring for alle. Men fritagelsen fra den digitale post sikrer, at inden borgere over 15 år bliver tvangsdigitaliseret, skriver kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen

"Der er ingen tvivl om, at der er områder i den digitale kommunikation, som kan forbedres, og med digitaliseringen følger der svære spørgsmål og valg."
"Der er ingen tvivl om, at der er områder i den digitale kommunikation, som kan forbedres, og med digitaliseringen følger der svære spørgsmål og valg.". Foto: Sophia Juliane Lydolph.

Der er ingen, som skal diskvalificeres i det digitale Danmark – ingen skal lades i stikken i vores velfærdssamfund. Det er muligt at blive fritaget fra Digital Post eller få hjælp og rådgivning på biblioteker og i borgerservice over hele landet til den digitale kommunikation med det offentlige. 7000 digitale ambassadører står klar i kommunerne, og der bliver afholdt it-kurser over hele landet for at sikre de bedst mulige vilkår for den enkelte.

Alle borgere skal have lige adgang til det offentlige. Så langt er vi enige med Marianne Vestergaard Nielsen, der den 6. maj præsenterede sine holdninger om digitalisering her i avisen i en kronik med overskriften ”Vi diskvalificerer 507.742 ikke-digitale danskere” og blandt andet mener, at nogle borgere bliver både diskvalificeret og tvangsdigitaliseret.

Men hvad Vestergaard Nielsen glemmer, er, at den gruppe borgere, hun refererer til, er borgere, der aktivt selv har valgt at blive fritaget, og som formodentlig er ganske tilfredse med fortsat at modtage deres fysiske post i postkassen.

De borgere, vi til gengæld har et særligt fokus på, er dem, der er tilmeldt Digital Post, men som ikke får logget ind i deres digitale postkasse, og som derfor risikerer at gå glip af vigtig post. Denne gruppe udgør cirka 4,3 procent af den samlede befolkningsgruppe og er vidt forskelligt sammensat.

Vi arbejder for eksempel målrettet med de helt unge, som vi kommunikerer med gennem de sociale medier. Vi arbejder med de ældre, der for eksempel på biblioteker og igennem Ældre Sagen kan få hjælp og tilbud om kurser. Vi arbejder med borgere med ikke-vestlig baggrund og har for eksempel udarbejdet informationsmateriale på seks forskellige sprog til dem for at gøre kommunikationen lettere.

Vi vil give alle borgere lige adgang til det offentlige, og vi mener bestemt, at fritagelse netop sikrer, at ingen borgere over 15 år bliver tvangsdigitaliseret, sådan som Vester-gaard Nielsen ellers argumenterer for.

Det ændrer dog ikke på, at digitaliseringen af den offentlige sektor er et ambitiøst projekt og en stor forandring for alle. Og selvom vi er nået langt og i løbet af 2015 har afsendte mere end 86 millioner Digital Post-forsendelser til borgere og virksomheder, så venter der stadig et stort stykke arbejde forude.

Mere end 77 procent af borgerne er i dag positive over for at anvende de offentlige services på nettet, og hele 71 procent af borgerne er trygge eller meget trygge ved at benytte de digitale løsninger. Det er for de fleste virkelig svært at forestille sig, hvordan vi skulle bremse digitaliseringen, for slet ikke at tale om at fjerne den helt, og vende tilbage til kuverter, frimærker og blanketter, når vi for eksempel skal melde vores børn ind i daginstitutioner, anmelde et cykeltyveri eller flytte folkeregisteradresse.

Der er ingen tvivl om, at der er områder i den digitale kommunikation, som kan forbedres, og med digitaliseringen følger der svære spørgsmål og valg. Det er problematikker, som vi anerkender, er optaget af, og som vi arbejder på at løse hver eneste dag til gavn for den enkelte borger. Disse udfordringer er også omdrejningspunktet for kursen i den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi frem mod 2020, der blev lanceret i torsdags. Flere af de 33 initiativer i den nye strategi omhandler det fremtidige arbejde med brugervenlighed, tryghed og mulighederne for at hjælpe den enkelte borger bedst muligt.

Vi bygger dermed videre på de gode resultater. Resultater som har givet besparelser og frigjort ressourcer til andet end offentlig administration.

Vi kan mindre end nogensinde før forudsige, hvad fremtiden bringer, men én ting er sikker: Forandringskraften i den teknologiske udvikling er så markant, at vi må ruste os som samfund – én af vejene til dette er gennem digitalisering. Her kan vi sikre den høje standard i vores velfærdssamfund, men samtidig også skabe rum for den enkelte borger.

Louise Palludan Kampmann er kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen