Prøv avisen

Det er ikke jødeforfølgelse - Omskæring er blot synd for drengebørnene

Mange modstandere af rituel omskæring har selv jødisk eller muslimsk baggrund og kender konsekvenserne på egen krop, skriver debattøren.

Hos de allerfleste, som ønsker at beskytte drengene, er håbet og den rimelige forventning, at vore jødiske og muslimske medborgere vil blive i landet og overholde den kommende lovgivning på området

Morten Frisch, overlæge, dr.med., ph.d. og adjungeret professor, Vemmetofte Allé 42, Gentofte, har skrevet indlægget.

LEDEREN AF Kristent Pædagogisk Institut, Carsten Hjorth Pedersen, går til angreb på Maria Marcus i et debatindlæg i Kristeligt Dagblad den 22. oktober og spørger, om hun vil bære medansvar for, at Danmark bliver jødefrit. Eller rettere: frit for de jøder, som efter et lovindgreb insisterer på at omskære deres nyfødte drenge.

Carsten Hjorth Pedersens forsøg på at fremstille Maria Marcus og med hende det store omskæringskritiske befolkningsflertal som dårligt forklædte antisemitter er pinligt.

LÆS OGSÅ: Vil du bære medansvar for, at Danmark bliver jødefrit?

Mens Carsten Hjorth Pedersen vil værne om forældres ret til at skære i deres drenge, tager de fleste danskere børnenes parti og ønsker en nedre aldersgrænse for rituel omskæring.

Mange modstandere af rituel omskæring har selv jødisk eller muslimsk baggrund og kender konsekvenserne på egen krop. Nogle modstandere af drengeomskæring lægger mest vægt på krænkelsen af barnets ret til selvbestemmelse. Andre fokuserer på de psykologiske og seksuelle konsekvenser. Og atter andre tillægger smerten, ubehaget og operationsrisikoen størst vægt. Naturligvis har ingen af disse overvejelser sit udspring i antisemitisme.

Hos de allerfleste, som ønsker at beskytte drengene, er håbet og den rimelige forventning, at vore jødiske og muslimske medborgere vil blive i landet og overholde den kommende lovgivning på området. Vi ønsker at fortsætte den fredelige sameksistens, men på en måde, hvor alle drenge i landet fremover får lov til at vokse op med en intakt krop, så de på et tidspunkt selv kan beslutte, om de vil lade sig omskære eller ej.

Folk, der ikke overholder aldersbestemmelserne i den kommende omskæringslovgivning, bør naturligvis stilles til ansvar efter de samme lovregler, som gælder for pigeomskæring og andre former for forsætlig legemsbeskadigelse. Hvis nogle forældre af denne grund vælger at forlade landet, står det disse mennesker frit for.

Personligt bærer jeg gerne og helt uden vemod et medansvar for, at folk, der ikke ønsker at overholde landets kommende lovgivning mod drengeomskæring, drager ud af landet. Uanset om de er jøder, muslimer, koptere eller ateister. På samme måde græder jeg tørre tårer, hvis herboende forældre med rødder på Afrikas Horn vælger at emigrere for i festligt lag at kunne skære en luns af deres småpiger uden at blive straffet for det. Det er synd for børnene, men dansk lovgivning på området gælder naturligvis kun danske børn.

Er det antihinduistisk, at Danmark ikke tillader enkebrændinger? Er det anti-Jehovas Vidnersk, at danske læger giver børn med livstruende blødning blodtransfusion, selvom forældrene ikke vil have det? Er det antikristent, at dansk lovgivning forbyder koptiske kristne at tatovere et kors i huden på deres børn? Er det antisemitisk eller antimuslimsk, at vi tillader homoægteskaber, selvom det er i lodret strid med ortodokse jøders og fundamentalistiske muslimers hellige skrifter? Nej, vel? Lige så lidt er det antisemitisk eller antimuslimsk, at vi for rituel peniskirurgi indfører en nedre aldersgrænse, som forekommer rimelig i en moderne retsstat.

Samfundet udvikler sig, og lovene må naturligvis følge med. En nedre aldersgrænse på 18 år for penisreduktion uden medicinsk indikation er ikke anti-noget som helst. En sådan begrænsning er pro menneskers basale ret til at vokse op og selv tage beslutninger, som rettelig kun vedrører dem.