Politiker: Børn er ikke kommunens, men forældrenes ansvar

De enkelte familier ved bedst, hvad der virker for dem i deres hverdag, og hvilke værdier de finder bedst for dem og deres børn, skriver Carl Andersen, som er politisk ordfører for Liberal Alliances Ungdom

I dag er det desværre kun omkring hver tredje af de danske kommuner, som tilbyder, at man kan passe børn i eget hjem i større eller mindre grad. Lad os håbe, at antallet vokser, i takt med at borgerne kræver deres penge og frihed tilbage fra embedsfolk og politikere i rådhuse landet over, skriver Carl Andersen, politisk ordfører for Liberal Alliances Ungdom. (Pressefoto)
I dag er det desværre kun omkring hver tredje af de danske kommuner, som tilbyder, at man kan passe børn i eget hjem i større eller mindre grad. Lad os håbe, at antallet vokser, i takt med at borgerne kræver deres penge og frihed tilbage fra embedsfolk og politikere i rådhuse landet over, skriver Carl Andersen, politisk ordfører for Liberal Alliances Ungdom. (Pressefoto).

Vi lever i en hektisk tidsalder, hvor flere og flere familier ikke føler, at de har tid nok til at være sammen med deres børn. Det er ganske forfærdeligt, at vi har opbygget et samfund, hvor man har udhulet civilsamfundets rygsøjle – familien – i velfærdsstatens hellige navn. Det skal vi have lavet om på.

Der hersker en konsensus i Danmark omkring, at man ikke kan opnå sociale færdigheder eller blive en god samfundsborger, medmindre man har haft sin gang på en offentlig godkendt og registeret institution. Det er ikke alene noget sort snak, det er også på grænsen til det totalitære. Det er utrolig vigtigt at stå fast på, at børn altså ikke er kommunens, men forældrenes ejendom. Jeg vil til enhver tid finde det vigtigere at stå fast på princippet om personlig frihed til den enkelte familie end at fastholde en struktur, der er praktisk for de kommunale embedsfolk.

Djøf’erne vil så gerne registrere, om hvert enkelt barn i kommunen lever op til de politisk fastsatte måltal inden for alt fra sociale til faglige færdigheder. Jeg er dog ikke så bange for, at de danske forældre er så uansvarlige, at de slet ikke stimulerer deres børn.

Som liberal er det vigtigt for mig, at vi som samfund bestræber os på at skabe de bedst mulige rammer for trivsel og livskvalitet for den enkelte borger. Der skal nemlig være plads til forskellighed og plads til at lykkes i Danmark. Derfor skal kommunerne gribe de muligheder, som er, for at lade borgerne handle på egen hånd. De enkelte familier ved bedst, hvad der virker for dem i deres hverdag, og hvilke værdier de finder bedst for dem og deres børn. Nogle vil vægte musik og bøger. Andre religion og kultur. Det skal være dem frit for.

I den henseende opfordrer Liberal Alliances Ungdom til, at flere kommuner vil lade pengene følge barnet, hvad angår alt fra pasning i dag- tilbud til skolegang. I dag er det alment accepteret, at man kan få flyttet en del af kommunens afsatte midler til uddannelse og børnepasning med over i et privat tilbud. Dog er det ikke alle steder muligt at trække midlerne med hjem til eget hjem, så man som forældre – i kortere eller længere perioder – kan passe og danne sit barn hjemmefra med hjælp fra nogle af de midler, der ellers havde fulgt med barnet over i en institution.

I dag er det desværre kun omkring hver tredje af de danske kommuner, som tilbyder, at man kan passe børn i eget hjem i større eller mindre grad. Lad os håbe, at antallet vokser, i takt med at borgerne kræver deres penge og frihed tilbage fra embedsfolk og politikere i rådhuse landet over.

Carl Andersen, politisk ordfører for Liberal Alliances Ungdom, Staghøjvej 9, Rødding