Prøv avisen

Det gode liv er ikke et lykkehjul

"Ambitionen er i løbet af efteråret sammen med kommunerne at blive klogere på, hvad det gode liv er rundt omkring, hvor levevilkårene er forskellige," siger udvalgsformand i Region Syddanmark Foto: kuzmafoto.com

Et indeks for det gode liv skal bruges aktivt politisk, mener udvalgsformand. For det gode liv opstår ikke bare tilfældigt

KAN MAN MÅLE LYKKE på samme måde som BNP? Næppe. Kan målinger af borgernes tilfredshed erstatte viden om, hvordan det går med økonomien og beskæftigelsen? Nej. Kan man overhovedet måle lykken? Sandsynligvis ikke.

LÆS OGSÅ:  Økonomi er ikke nok: Politikere vil måle vores lykke Ann-Kathrine Karoff skriver i et debatindlæg i Kristeligt Dagblad den 3. august, at lykke er en følelse, en individuel følelse, som man derfor skal være varsom med at bruge som udgangspunkt for politikken. Det kan man kun være enig i. I Region Syddanmark er vi gået en anden vej. Ved at kombinere de samfundsøkonomiske data med borgernes egen vurdering af deres levevilkår har vi sammensat et indeks for Det Gode Liv.

Det gode liv er andet og mere end lykkefølelser, selvom borgernes tilfredshed med tilværelsen selvfølgelig er en side af sagen. I indekset måler vi nogle grundvilkår, som er fundamentale for at have en god tilværelse helbred, tryghed, vores relationer, selvrealisering og de omgivelser, som vi udfolder vores liv i. Dem måler vi både som et samfundsmæssigt udtryk og som et individuelt udtryk for tilstanden i regionen. Det første ved hjælp af kendte og offentligt tilgængelige registerdata fra blandt andet Danmarks Statistik. Det andet ved at spørge borgerne.

LÆS OGSÅ:Lykken er ingen rettighed

KUNNE VI SOM politikere med regionalt ansvar nøjes med at vide, om eksporten går op eller ned? Om produktiviteten stiger, beskæftigelsen falder, og indkomsterne vokser? Ja, hvis vores billede af det gode liv var så enkelt, at det alene er økonomisk bestemt, og at det kan beskrives færdigt uden at spørge borgerne.

Det gode liv er en kilde til vækst. For den enkelte, men også for samfundet, fordi det gode liv desuden udtrykker sig i produktivitet, i tilflytning, i deltagelse i frivilligt arbejde, i sundhed, i tryghed og meget andet.

Et indeks for det gode liv kan derfor supplere økonomiske indikatorer som for eksempel BNP. Og indekset kan bruges aktivt i det politiske arbejde med at skabe udvikling og bedre vilkår i regionen og i den enkelte kommune.

Ambitionen er i løbet af efteråret sammen med kommunerne at blive klogere på, hvad det gode liv er rundt omkring, hvor levevilkårene er forskellige. Dermed kan indekset forhåbentlig bruges som lokalt politisk redskab til at forbedre betingelserne for borgerne i en dialog med, hvad borgerne oplever som kvaliteter og mangler, der hvor de bor. Så den politiske opgave er en anden end at dreje på lykkehjulet.

Lasse Krull, udvalgsformand for Regional Udvikling i Region Syddanmark for Det Konservative Folkeparti, Thordahls Allé 19, Odense SV