Det Tredje Riges sprog er på vej tilbage

Sproget er ikke objektivt, det eksisterer ikke i egen ret, men alene når det anvendes – og det sker altid i en kontekst. Derfor er det bemærkelsesværdigt, at Alternative für Deutschland gør brug af nazibegrebet ”Völkisch", skriver tysk chefredaktør

"Frauke Petry og hendes partikammerater er i gang med at løfte den nationalsocialistiske arv fra NSDAP," skriver Alexander Görlach.
"Frauke Petry og hendes partikammerater er i gang med at løfte den nationalsocialistiske arv fra NSDAP," skriver Alexander Görlach. . Foto: AFP.

Moderne sprogfolk ville sige det sådan her:

Sproget er ikke objektivt, det eksisterer ikke i egen ret, men alene når det anvendes – og det sker altid i en kontekst.

Og intet sted er sammenhængen så vigtig som i politik. ”At erobre et begreb” har partierne igennem et halvt århundrede kaldt det, når det lykkes dem at sætte deres politiske anliggender i forbindelse med en term eller et slagord, som er så fængende og fortættet, at folk giver sig til at bruge det.

Derfor må man forstå forslaget fra Tysklands nye højreradikale parti Alternative für Deutschland (AfD) om igen at anvende begrebet ”völkisch ” som politisk agitation og ikke som noget rent sprogligt. Der er tale om intet mindre end et forsøg på at gøre Det Tredje Riges sprogbrug stuerent.

Partiformand Frauke Petry har fået ført til protokols, at partiet ønsker at befri begrebet ”völkisch ” for dets negative betydning og bringe det i brug igen.

Men ”völkisch ” er andet og mere end blot en adjektivisering af substantivet ”Volk ”; ”völkisch ” findes på tysk i praksis kun som et ord hos Adolf Hitlers NSDAP, der forsynede det med en helt bestemt betydning.

Det er et nøglebegreb i nazisternes racelære og ideologi, som tildelte det tyske folk forrang frem for andre folkeslag.Lebensraum -politikken indebar, at laverestående racer ogNicht-Völker (ikke-folk) måtte man godt invadere, lægge i slavebånd og slå ihjel, hvad man da også gjorde.

”Völkisch ” er et trist eksempel på, hvordan sproget bliver brugt og misbrugt i den politiske diskurs. Ordet eksisterer ikke som et tostavelsesadjektiv i et lufttomt rum. Den, der kræver ordet anvendt og genindført i den politiske diskurs, har en helt klar dagsorden. Pegida – AfD’s ekstraparlamentariske protestafdeling – benytter således også begrebet ”Abendland ” i sit navn.

Aftenlandet betegner det kristne Vesteuropa: aften, fordi Solen går ned i vest, mens pendanten ”morgenlandet” er det sted, hvor Solen står op. Vesten og Østen modstilles således. I den nationalistiske diskurs, som vandt frem sidst i 1800-tallet og fortsatte frem til nazitidens afslutning, genvandt også dette begreb en decideret politisk betydning.

I Oswald Spenglers verdensberømte bog ”Vesterlandets undergang” (”Der Untergang des Abendlandes”) fra 1918 fortættedes brugen af begrebet ”Abendland ”: Aftenlandet mentes at være truet og stå foran sin udslettelse. De sider af de store europæiske katedraler, som vender mod Vest, har stenhuggere iklædt frastødende grimasser, som skal holde det onde på afstand, når mørket sætter ind. Frygten for undergangen er simpelthen blevet hugget i sten på de tyske domkirker. Og således bliver også begrebet ”aftenlandet” i dag brugt i sammenhæng med den eksistentielle (tyske) angst: mod islam, som nok en gang forsøger at tilintetgøre det kristne Europa.

”Völkisch" er ikke det eneste nazibegreb, som Alternative für Deutschland gør brug af. Også ”Umvolkung ” (etnisk udskiftning) bruges igen i forbindelse med flygtningekrisen og skal betyde så meget, som at den politiske klasse har lagt en plan om at udrydde det særegent tyske ved tyskerne gennem blanding med andre racer og folkeslag. Påstanden, som ledsager begrebet ”Umvolkung ”, er, at et felttog finder sted med det sigte at udrydde det tyske folk.

Her blander undergangsfantasierne fra Spenglers bog sig med AfD’s nynazistiske krumspring.

Og hvad kan vi så slutte af denne sprogbrug? Ikke andet end at den, der bruger nazistiske begreber, er nazist. Skulle man fortsat være i tvivl om sindelaget hos Alternative für Deutschland, falder skællet nu fra ens øjne:

Frauke Petry og hendes partikammerater er i gang med at løfte den nationalsocialistiske arv fra NSDAP.

Alexander Görlach er grundlægger af det tyske onlinemagasin The European og gæsteprofessor ved Harvard University.

Oversat fra tysk af Sara Høyrup.