DF har ret: Religionsfriheden har grænser

Konflikter religionsfriheden med det, Grundlovens paragraf 67 kalder sædelighed og den offentlige orden, overskrides grænserne for gudsdyrkelse her til lands, skriver studerende

Martin Henriksen (DF) har fuldstændig ret: Religionsfriheden er ikke grænseløs! Åndsfriheden har grænser, mener studerende.

Den 16. april skrev DF’s Martin Henriksen et glimrende og rammende indlæg i denne avis om en mulig indskrænkning af religionsfriheden in casu visse muslimske kredses religionsfrihed. Henriksen har fuldstændig ret: Religionsfriheden er ikke grænseløs! Åndsfriheden har grænser.

Konflikter den med det, Grundlovens paragraf 67 kalder sædelighed og den offentlige orden, overskrides grænserne for gudsdyrkelse her til lands. Det er – endnu – gængs og alment accepteret moral i Danmark, at vi ikke underviser i at stene utro kvinder, at vi ikke rådgiver i, hvordan genstridige børn skal slås, samt at vi ikke opfordrer til drab på mennesker på grund af religiøst frafald.

Af disse grunde kan det undre, at regeringen med minister Haarder (V) i spidsen ikke åbent og ærligt siger: jo vi ønsker at indskrænke religionsfriheden, fordi Grundloven selv indskrænker med dens tale om sædelighed og den offentlige orden.

Hvis Grundloven var grænseløs, ville det være klart brud på samme sådan at indskrænke folks religionsfrihed, men når nu den selv indskrænker, så er det Folketingets opgave at kræve loven overholdt. Dette er selvfølgelig ærgerligt for de imamer, der er stolte af disse aspekter af sharialoven, at de ikke kan fortsætte med deres forehavende, men ingen tvinger dem til at blive i landet.

Af Mathias Harding, stud.theol., Degnemose Allé 10,2 tv., Brønshøj