Prøv avisen

Doktrinær forskning i den tidlige kristendom er heller ikke 'original'

Teologer diskuterer stadig forskning i kristen historie Foto: Thomas H. Nielsen

Per Bilde skrev den 7. januar et debatindlæg, hvor han kritiserede Peter Kemps kristne forskning. Nu spørger Johannes Bundgaard, om Per Bildes doktrinære forskning er mere original.

I en kommentar til Peter Kemps kronik den 26. januar udbreder og gentager Per Bilde sin opfattelse af den historiske Jesus i Kristeligt Dagblad den 7. februar. For Per Bilde er det blevet en historisk doktrin, at Jesus alene samlede sig om forkyndelsen af Guds rige, og at Guds rige alene omfattede det jødiske folk.

LÆS OGSÅ:Peter Kemps kristne apolegetik møder kritik

Men Jesu forkyndelse af Gud var universel, Gud er himlens og jordens skaber. Hvis man vil gå historisk til værks, kan man hævde, at Herren i hvert fald fra profetisk tid er opfattet sådan. Alene Jesu tale om den himmelske far vidner om hans universelle gudstro. Ville ikke også andre folk blive berørte af et Guds indgreb?

JESU VIRKE SOM syndstilgivende præst omend ikke som autoriseret af samtiden vidner om en sammenhæng mellem et før og et efter den historiske Jesus. Hvor disciplene fortsatte måltidsfællesskabet, og hvor Jesu selvhengivelse da bliver syndsforladelsens fortsatte gyldighed. Den synd, som Jesus til omgivelsernes forfærdelse tilgav i sit historiske liv. Syndsforladelsen har Bilde ikke blik for i sin Jesus-bog Hvor original var Jesus?. Selve bogens titel leder tanken hen på den reduktion af Jesus-skikkelsen, som bogen også rummer, foruden at det er et fremmed spørgsmål.

Per Bilde underkender også Jesus som teolog, der skiller sig ud af en større eller mindre mængde af samtidige lærere. Kendte er især ordene: I har hørt, der er blevet sagt men jeg siger jer (Matt. 7, 12). Herved træder han ud over samtidens lærere og forkyndere, der ikke på en sådan måde trådte op mod traditionen eller forventningerne. Jesus havde som bekendt ikke blot tilhængere.

LÆS OGSÅ: Slaget om kristendommen udkæmpes på flere fronter

DET EKSKLUSIVE Guds rige for jøder, som Bilde hævder er Jesu hovedforkyndelse, har mange flere fællesmenneskelige tråde end som så ud til andre folk. Ikke mindst i kraft af sin universalitet. I første omgang via disciplene, for hvem et før og efter den historiske Jesus blev en fortsat sammenhæng, ja, et livsspørgsmål, som de vovede liv på. Et sådant historisk flow har Per Bilde ikke forståelse for. Han er blevet doktrinær.

Han erklærer i sit indlæg, at han vil skærpe kritikken mod kristendommen. Men hans angreb ved hjælp af den formentlig historiske Jesus er før hørt og det igennem mange år. Her er Bilde ikke selv original.

Johannes L. Bundgaard,
cand.theol. og tidligere sognepræst,
Hauchsvej 17, Sorø