DR forvrænger historien om Danmark

Det er, som om vore tidlige forfædre partout skal gøres til blodtørstige bæster, uagtet at netop deres æresbegreber om lighed og demokratisk sindelag har dannet grundlag for vor tids samfundsfilosofi og -opbygning, skriver forskningsbibliotekar Kurt Sørensen om DR's "Historien om Danmark"

Hensigten har tydeligvis været at vise den krigeriske side af vikingesamfundet, mener forskningsbibliotekar.
Hensigten har tydeligvis været at vise den krigeriske side af vikingesamfundet, mener forskningsbibliotekar. . Foto: Thomas Roger Heinrichsen/DR Presse.

At DR’s serie ”Historien om Danmark” har mangler – som påpeget af blandt andre Lars Hovbakke Sørensen den 18. april – er vel forventeligt, fordi ikke alt kan medtages. Men fravalget tegner undertiden et ensidigt og forvrænget danmarksbillede, som når man i seneste afsnit om vikingerne helt undlader at omtale lokaliteter som kongesædet Lejre og det nationale parlament Isøre, men til gengæld fremhæver Jelling. Sidstnævnte lokalitet har kun spillet en såre beskeden rolle i denne periodes historie.

Hensigten har tydeligvis været at vise den krigeriske side af vikingesamfundet.

Selvom der fortælles om kvindens stærke position, hører vi intet om den demokratiske samfundsopbygning med ting på lokalt, regionalt og nationalt niveau, hvor folkeforsamlingerne traf beslutninger.

Som fremhævet af Saxo var Isøre Ting således ”rigets øverste myndighed”, hvor folket valgte dets konger, vedtog love og blandt andet besluttede at tillade den katolske kirke at nedsætte sig i landet med kirke- og klostervæsen som led i landets modernisering. Vi hører heller ikke om, at erobringerne i vest ofte skyldtes, at uregerlige personer på tinge fradømtes ”liv, ære og gods” og følgelig måtte forlade landet, således som tilfældet øjensynligt var med Rollo, der siden tog herredømmet over Normandiet.

Det er, som om vore tidlige forfædre partout skal gøres til blodtørstige bæster, uagtet at netop deres æresbegreber om lighed og demokratisk sindelag har dannet grundlag for vor tids samfundsfilosofi og -opbygning, hvor man i 1849 genoprettede den gamle tingtradition og videreførte det nationale ting som Folketing/Landsting og derpå oprettede regionale og lokale råd, akkurat som man havde i vikingetiden.

Den side af vikingesamfundet forsømte man at nævne.

Kurt Sørensen er forskningsbibliotekar.