Stig Grenov: Giv forældrene tilbage til børnene

I stedet for at samfundet bestikker forældre til at aflevere deres småbørn i institutioner, burde midlerne til vuggestuer med videre bruges til en mængde ordninger, der imødekommer børns behov for forældrekontakt, mener Kristendemokraternes formand

Når Rockwool Fonden fremfører, at det overvejende er mor, der prioriterer børn frem for karriere, bør politikerne klappe hælene i og respektere den borgerlige frihed. Det vigtige er, at samfundet sikrer den hjemmegående samme grundvilkår som den udearbejdende uden at skele til, hvilket køn der udfører det ubetalelige stykke samfundsarbejde, skriver Stig Grenov.
Når Rockwool Fonden fremfører, at det overvejende er mor, der prioriterer børn frem for karriere, bør politikerne klappe hælene i og respektere den borgerlige frihed. Det vigtige er, at samfundet sikrer den hjemmegående samme grundvilkår som den udearbejdende uden at skele til, hvilket køn der udfører det ubetalelige stykke samfundsarbejde, skriver Stig Grenov. .

JEG VED GODT, det kan virke som et provokerende statement for det kønsforskrækkede Danmark. Men det er kun kvinder, der kan blive gravide, føde børn og amme dem. Dermed er det også dem, der overvejende fravælger karrieren for at være sammen med de små.

Alligevel nægter jeg at anklage naturen for kvindeundertrykkelse. Ligestilling handler om at anerkende, at der ikke er noget mere værdiskabende og væsentligt arbejde end det at viderebringe tryghed, empati og opmærksomhed til sine børn.

Så når Rockwool Fonden fremfører, at det overvejende er mor, der prioriterer børn frem for karriere, bør politikerne klappe hælene i og respektere den borgerlige frihed. Det vigtige er, at samfundet sikrer den hjemmegående samme grundvilkår som den udearbejdende uden at skele til, hvilket køn der udfører det ubetalelige stykke samfundsarbejde.

Vi kunne passende starte med at dele den i overenskomsten aftalte pension indtil barnets 12. år. Den, der har investeret arbejdstid hjemme, skal have samme pension som den udearbejdende.

MEN DANSK POLITIK er styret af en materiel tankegang. De borgerlige frygter lavere BNP, hvis vi prioriterer tid til børnene foran karrieren. Venstrefløjen kalder det manglende ligestilling, hvis begge køn ikke knokler på fuldtid. Ingen af dem tager barnets parti.

Og det er også her, at Rockwool Fonden går galt i byen.Fonden har lavet en undersøgelse, der viser, at voksne er tilfredse med arbejds- og familieliv. Men spørg børnene, om de er tilfredse med at tilbringe tid i vuggestuen i, hvad der svarer til en fuldtidsstilling.

Spørg, om det er fint at lære dansk sprog og kultur af de jævnaldrende to-fireårige kammerater, fordi institutionen har for få pædagoger.

Og spørg så de voksne, om de ville tilbringe mere tid med deres afkom, hvis muligheden bød sig.

I stedet for at samfundet bestikker forældre til at aflevere deres småbørn i institutioner, burde midlerne til vuggestuer med videre bruges til en mængde ordninger, der imødekommer børns behov for forældrekontakt.

Indfør gratis pasning, hvis børnene hentes inden klokken 14. Eller giv 85 procent af de kommunale vuggestueudgifter til forældre, der selv passer børnene. Og indfør en forældre- og arbejdsgiverbetalt forsikring, der udbetaler 80 procent af lønnen, hvis barnet er sygt. Uanset om man er kerne- eller skilsmissefamilie, skal der gives rum for at kunne prioritere de små.

Rockwool-analysen tager ikke de voksne, der undlader at stifte familie, fordi arbejds- og familieliv er umulige at få til at spille sammen, med i betragtningen. Det kunne være de butiksansatte, hvis hverdag er kendetegnet af stramme arbejdstider og et ditto budget. Vi ved, at gruppen eksisterer, for danskerne ønsker sig mellem to og tre børn, men gennemsnittet ligger på under 1,7.

Politikere og forskere må indse, at de børn, der fødes i dag, skal drive samfundet om 20 år. Men vi stifter ikke familie for at have noget at leve af. Vi stifter familie for at have noget at leve for. Kristendemokraterne vil give forældrene tilbage til børnene - ikke have kvinderne hjem til kødgryderne.

Stig Grenov, landsformand for Kristendemokraterne, Erantisvej 2, Hørsholm