Prøv avisen
Debat

Kystnære møller vil give billig strøm og masser af arbejdspladser

De kystnære vindmøller kombinerer det bedste fra havvindmøllerne – stabil, høj produktion – med det bedste fra vindmøller på land: lavere anlægs- og driftsomkostninger samt lave transmissionsomkostninger. Foto: Henning Bagger

De kystnære vindmøller giver stabil, høj produktion og lavere anlægs- og driftsomkostninger. Opførelsen af de 350 møller vil samtidig skabe 5.600 jobs i hele etableringsperioden plus 50-70 varige job - efter alt at dømme langt de fleste i Vestdanmark, skriver Per Christensen og Ole Bigum Nielsen

Et meget bredt flertal i Folketinget har besluttet, at Danmark skal udbygge sin førerposition inden for vindteknologi ved endnu en gang at presse grænsen for, hvor billigt og effektivt man kan producere strøm fra havvindmøller.

Det skal ske i nye, kystnære vindmølleparker, som opføres mindst fire kilometer ude i havet. Parkerne, som skal være klar i 2020, er udpeget ud fra en række forhold som vind og omkostninger og efter dialog med kommunerne.

På det seneste er der dog rejst tvivl om økonomien i mølleparkerne. Derfor er det væsentligt at fastslå, at prisen ligger fast – og hvis den bliver ændret, bliver det i nedadgående retning. Akkurat, som det senest har vist sig, da udbuddet om Horns Rev 3-havmølleparken sidste år førte til en historisk lav afregningspris. Færre udgifter til de kystnære havmøller betyder samtidig lavere krav til PSO-finansiering for virksomheder og forbrugere.

De kystnære vindmøller kombinerer det bedste fra havvindmøllerne – stabil, høj produktion – med det bedste fra vindmøller på land: lavere anlægs- og driftsomkostninger samt lave transmissionsomkostninger.

De nye parker er tilmed et fantastisk udstillingsvindue for de mange især danske leverandører, der får del i opgaven. AE har for 3F beregnet, at opførelsen af 350 MW kystnære møller akkumuleret vil skabe 5600 job i hele etableringsperioden – efter alt at dømme langt de fleste i Vestdanmark – plus 50-70 varige job.

Samtidig har Folketinget sikret, at en betydelig del af overskuddet går til lokalbefolkningen. Den opera- tør, der opfører vindmøllerne, er forpligtet til at ud- byde minimum 20 procent af projektet til lokale bor- gere. Et eventuelt overskud (og beskatningen af det) kommer dermed lokalområdet og det danske samfund til gode.

Kystnære vindmølleparker er oveni en fremtidssikker løsning. De får alene økonomisk støtte de første 10-11 år, derefter kan de levere CO2-fri energi på markedsvilkår i yderligere mindst 15 år.

Folketinget har valgt at gennemføre et åbent ud- bud om de kystnære møller, så Danmark får adgang til den bedste og billigste teknologi.

Forarbejdet er således gjort, omfattende miljøgodkendelser er gennemført, alt er på plads – udbudsrunden er udtryk for grøn realisme, når den er bedst.

De kystnære møller er et vigtigt skridt frem mod målet: vindenergi på rene markedsvilkår.

Per Christensen er formand for 3F, og Ole Bigum Nielsen er country manager i Vattenfall