At elske og at hade

”Simon, Johannes’ søn, elsker du mig mere end de andre?"

Johannesevangeliet 21, 15

Det danske sprog er somme tider lunefuldt. Tag nu ord som elske og hade. Det er ord, som rummer dybe følelser og let kan misforstås. At elske får i vore dage ovenikøbet let en klang af noget seksuelt, og når vi bruger ordet om vore nærmeste, dækker det over den stærkeste virkelighed.

Men hvordan er det i Bibelen?

”I har hørt, at der er sagt: ’Du skal elske din næste og hade din fjende.’ Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer,” sagde Jesus (Matt. 5,43-44). Tanken melder sig uvilkårligt: Hvis kærligheden til min fjende rummer dybe, varme følelser for ham, ligesom kærligheden til min kone og mine børn gør det, er han så stadig min fjende? Og hvordan i alverden skulle disse dybe, varme følelser opstå, når det er én, som virkelig har været ond og modbydelig mod mig? Og hvad med ordet ”hade”?

”Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel,” sagde Jesus (Luk. 14, 26).

Hvordan kan han dog sige sådan, når det stadig hedder ”Ær din far og din mor” og ”Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den” (Ef.5, 25)?

Se, problemet er, at det danske sprog lægger op til følelser, hvor det burde være handling! At elske sin fjende betyder ikke at nære dybe, varme følelser for ham eller hende, men at handle godt i stedet for ondt.

At hade sin far og mor, hustru, børn, brødre og søstre betyder ikke, at jeg stræber efter at gøre dem ondt, men at jeg bliver nødt til at skubbe dem til side, fordi der er noget, som er vigtigere!

Også for Simon Peter handlede det om førstepladsen. Betyder jeg så meget for dig, Simon, så alt andet må vige, spurgte Jesus. Tre gange havde Simon Peter sagt nej, da han fornægtede sin herre og mester. Tre gange fik han da mulighed for at sige ja, og det hele endte dér, hvor det måtte: At klynge sig til ham, der ved alt. Ham kan jeg ikke undvære.

Frede Møller er pastor emeritus.

"Ordet" er Kristeligt Dagblads daglige bibelrefleksion.