Bibelrefleksionen Ordet skrives af pastor emeritus Frede Møller. 

En forkvaklet slægt

”Lad jer frelse fra denne forkvaklede slægt!”

Apostlenes Gerninger 2, 40