Prøv avisen
Ugens debat

Jørgen Carlsen: Svend Lings har historiens vind i sejlene

Den pensionerede overlæge Svend Lings fra Læger for Aktiv Dødshjælp vedgår at have medvirket til ”assisteret selvmord” mindst 10 gange. – Foto: Carsten Bundgaard/Polfoto

Integrationsminister Inger Støjbergs (V) brug af ord som "griskhed" og "krævementalitet" om en syrisk flygtningefamilie har skabt omfattende debat i ugens løb, skriver Jørgen Carlsen

”De griske flygtninge skal stoppes,” udtaler udlændinge- og integra-tionsminister Inger Støjberg (V) i mandagens BT. Og hun fortsætter: ”Når jeg hører om sager, hvor flygtninge kommer hertil med krævementalitet, griskhed og mangel på taknemmelighed, bliver jeg harm.

Jeg har det ærligt talt sådan, at jeg bliver mere skeptisk af det og i endnu højere grad kan se nødvendigheden af at føre en stram udlændingepolitik. Det her er endnu et eksempel på, at asylansøgere er utrolig velinformerede om vilkårene i Danmark, og at der bliver spekuleret i det.”

Anledningen er en konkret sag fra Tårnby Kommune. Hovedpersonen er en niårig pige, der i 2015 flygtede fra krigen i Syrien sammen med sin onkel og tante og deres børn. Sidste efterår blev pigen familiesammenført med sin far og tre søskende.

Familien møder gentagne gange op på rådhuset for at få anvist en bolig, men bliver afvist, fordi kommunen ikke har pligt til at hjælpe.

Nogle måneder senere modtager kommunen brev fra Udlændingestyrelsen om, at familien nu har opnået status som konventionsflygtninge, og at kommunen dermed er forpligtet til at finde bolig til dem. Det medfører en henvendelse fra Tårnbys borgmester, Henrik Zimino (S), til Inger Støjberg, der begge betragter sagen som et ”smart trick” fra familiens side.

I Information fra i onsdags får de begge svar på tiltale af Asrin Mesbah, som har været juridisk rådgiver for familien. Det sker i form af et åbent brev til ministeren:

”Der er intet som helst suspekt ved den fremgangsmåde: Flygtninge fra Syrien får asyl, fordi der er krig i deres hjemland. Eftersom det var mig, der rådede familien til at søge asyl, undrer det mig endnu mere, Inger Støjberg, at du bruger det som eksempel på, at flygtninge er ’utrolig velinformerede om vilkårene i Danmark, og at der bliver spekuleret i det’. Det kan jeg garantere dig for ikke er tilfældet.”

”Til gengæld passer det ikke, når du skriver, de kom foran i boligkøen af den grund. Tårnbys borgmester valgte nemlig at gå til dig, der udstiller mennesker i nød og kalder dem griske, frem for at hjælpe mennesker, som han har pligt til. Det er svært at slippe mistanken om, at han håber, du vil gennemtrumfe en ændring af reglerne, så han med retten på sin side fortsat kan nægte familien hjælp til at finde en bolig. Under alle omstændigheder er de stadigvæk slet ikke opført i nogen som helst boligkø,” skriver Asrin Mesbah.

Sidst i det åbne brev hedder det: ”At en integrationsminister og en borgmester i fællesskab bruger en meget sår- bar familie til at retfærdiggøre og fremme en politisk agenda om at indføre så mange stramninger på flygtninge-området som muligt, synes jeg, er direkte forkasteligt. I mine øjne er det udtryk for ubegribelig smålighed og ureflekteret hetz mod en befolkningsgruppe, der har meget ringe muligheder for at svare igen. ”

Mon ikke det bliver svært for den ellers rapkæftede minister at give igen på den?

Spørgsmålet om aktiv dødshjælp har været et diskussionstema her til lands i en menneskealder eller mere. Men lige pludselig har sagen fået en akut drejning. I løbet af de seneste uger har den forvandlet sig fra at være en rent principiel etisk diskussion til at være en sag af mere håndfast og konkret karakter.

Det skyldes først og fremmest den pensionerede overlæge Svend Lings. Han er talsmand for et netværk kaldet Læger for aktiv Dødshjælp, som har hjulpet danskere med at dø.

Selv vedgår han at have medvirket til ”assisteret selvmord” ved at have vejledt mindst 10 personer i at tage sig af dage. Ofte er det endda sket, uden at han har tilset de patienter, det har drejet sig om, men alene ud fra de pågældendes sygejournaler kombineret med en telefonsamtale.

Svend Lings er på det rene med, at han krænker dansk lovgivning på området, men er villig til at tage konsekvenserne, og han fortryder intet, siger han i et interview med Information.

I nogles øjne er han en helt, og ifølge Kristeligt Dagblad stemmer hans holdning til aktiv dødshjælp overens med det store befolkningsflertals. Andre, heriblandt Lægeforeningen, er forfærdede over den ulovlige undergrundspraksis.

I Kristeligt Dagblad gør professor i etik ved Aalborg Universitet Thomas Ploug opmærksom på det demokratisk problematiske i, at en person i fuld offentlighed vedgår at være systematisk lovbryder. Der er tale om provokerende form for selvtægt, som underminerer retssamfundet.

Thomas Ploug er tidligere medlem af Det Etiske Råd, som senest i 2012 behandlede spørgsmålet om aktiv dødshjælp. Af rådets 17 medlemmer var 15 imod en lempelse af forbuddet mod aktiv dødshjælp, mens to var for.

Af de 15 modstandere var der bemærkelsesværdigt nok fem, der var villige til at indrømme, at aktiv dødshjælp i visse specielle situationer faktisk kunne optræde som det etisk mest forsvarlige valg. At de alligevel stemte imod, skyldtes først og fremmest bekymringen for den såkaldte glidebaneeffekt, som man tydeligt har set udspille sig i Holland.

Svend Lings er nu blevet politianmeldt for sin virksomhed. Hvis han bliver tiltalt og dømt, kan man gætte på, at han får en betinget dom. Personligt tror jeg også, at han historisk vil indtage rollen som en banebryder. Svend Lings har historiens vind i sejlene. Hvad enten man kan lide det eller ej.

Ugens debat skrives på skift af højskoleforstander Jørgen Carlsen og præst og anmelder på Kristeligt Dagblad Kristian Østergaard. En af de to samler hver uge op på ugens vigtigste værdidebatter.

Integrationsminister Inger Støjberg (V) har beskrevet en sag om en syrisk flygtningefamilie med ord som ”griskhed” og ”mangel på taknemmelighed”. – Foto: Jens Dresling/Ritzau Foto
Tårnbys borgmester, Henrik Zimono (S), fik ifølge BT mistanke om, at der foregik noget ”suspekt” omkring en syrisk pige og hendes familie. – Foto: Mik Eskestad/Polfoto