Prøv avisen

En kristen stormoské?

Poul Sebbelov Foto: Leif Tuxen.

Danske Kirkers Råd bør genoverveje sine prioriteringer, skriver Poul Sebbelov, præst i Den Ortodokse Kirke i Danmark LÆS OGSÅ: Domprovst føler sig forpligtet til at give muslimer så gode kår som muligt

Debatindlæg af Poul Sebbelov, præst i Den Ortodokse Kirke i Danmark

DET FORLYDER i medierne, at ikke blot borgmester Anna Mee Allerslev (R), men også en række såkaldt kendte personer støtter opførelsen af en stormoské i København. Det står blandt andet at læse i Kristeligt Dagblad den 10. oktober.

I Støttekomitéen til opførelse af en stormoské i København figurerer også Anders Gadegaard, domprovst ved Vor Frue Kirke i hovedstaden. Ikke som privatperson, heller ikke som repræsentant for sin lokale menighed, men i sin egenskab af formand for Danske Kirkers Råd.

Danske Kirkers Råd kommer således ved sin formand til at fremstå, som om samtlige kristne medlemskirker officielt bakker op om endnu et markant islamisk bygningsværk i København. Det finder jeg betænkeligt.

DENNE OPBAKNING er den foreløbige kulmination på en langvarig udvikling i Danske Kirkers Råd. For efterhånden mange år siden blev Kristen-Muslimsk Kontaktgruppe dannet. Det fandt sted i lyset af den såkaldte karikaturkrise, og allerede dengang var Danske Kirkers Råds ledelses hele attitude noget énsidig, for ikke at sige følgagtig.

LÆS OGSÅ: Borgmester og kendte vil have stormoské i København

Siden er der af Danske Kirkers Råd og Muslimernes Fællesråd dannet en Dansk-Arabisk Dialogkonference, som for midler fra Udenrigsministeriet har afholdt to konferencer i 2012, én i Beirut i maj måned og én i København i september sidste år.

Sluterklæringerne fra disse møder er præget af gensidig høflighed og diplomatiske almindeligheder. De forholder sig derimod ikke konkret til de mange overgreb på kristne, som finder sted ikke mindst i Mellemøsten.

Der er én markant undtagelse fra almindelighederne: Fra mødet i København hedder det i sluterklæringens punkt 6: I København støtter vi specifikt det danske Muslimernes Råds bestræbelser hen imod bygningen af en stormoské.!

LÆS OGSÅ: Stormoskéer er ikke bare bedehuse

Er det de kristne kirkers opgave at arbejde aktivt for en moské? Jeg mener nej! Videre tror jeg, at mange medlemskirker i Danske Kirkers Råd vil være betænkelige ved at blive taget til indtægt for en sådan bestræbelse via deres deltagelse i kristent rådsarbejde.

Derfor har jeg, på vegne af min menighed, Den Ortodokse Kirke i Danmark Gudsmoders Beskyttelses Menighed, som er medlem af Danske Kirkers Råd, anmodet om, at dette spørgsmål gøres til genstand for en drøftelse blandt Danske Kirkers Råds medlemmer.

Den anmodning fremsendte jeg til Danske Kirkers Råds generalsekretær den 10. september. Generalsekretæren sendte min anmodning videre til Danske Kirkers Råds formand den 12. september med henblik på at få svar fra formanden.

Jeg har endnu ikke modtaget noget svar, endsige noget tilsagn om en åben drøftelse i Danske Kirkers Råd. Måske kan svaret udledes af de seneste dages medieomtale af planerne om stormoskéen, hvor Danske Kirkers Råds formand, på vegne af samtlige medlemskirker, får det til at se ud, som om et sådant byggeri skulle være en indlysende opgave for kristne i Danmark. Det er det efter min opfattelse ikke.