Det er mærkeligt, at en minister, der er valgt på grund af sine holdninger, ikke vil afsløre dem

Det er en mærkelig fornemmelse at sidde og lytte til en politiker – ovenikøbet en minister – der er valgt til Folketinget på grund af sine holdninger, og som ikke vil afsløre dem, når det hele bliver for konkret, skriver Sørine Gotfredsen

I DR’s program ”Ring til regeringen” afviste sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) at sige, om det fortsat skal være lovligt at omskære drengebørn.
I DR’s program ”Ring til regeringen” afviste sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) at sige, om det fortsat skal være lovligt at omskære drengebørn. . Foto: Flemming Leitorp.

Hver mandag kan man ringe til DR’s P1 og få en minister i tale. Med programmet ”Ring til regeringen” er der mulighed for direkte at kommunikere med de personer, der administrerer landet, og som vel har til opgave at lade os vide, hvad de mener om bestemte emner. Eller hvad?

I denne uge var det sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der sad klar ved mikrofonen, og sidst i programmet opstod et øjeblik af virkelig principiel interesse.

En lytter ville vide, om Ellen Trane Nørby personligt går ind for, at det fortsat skal være lovligt at omskære drenge, som det jo er en grundfæstet tradition for jøder og muslimer. Trane Nørby havde netop meddelt, at man i Venstre ofte stiller medlemmerne frit i etiske sager, men da dette meget konkrete spørgsmål blev stillet, afviste hun at svare med den begrundelse, at hun er del af en regering, som hun skal stå inde for.

Den melding får én til at overveje det rimelige og også meningsfulde ved, at en kvinde, der er valgt til Folketinget på grund af sine personlige anskuelser, ikke vil svare på et klart spørgsmål, der ovenikøbet er relevant for hendes eget ministerium.

Det er et svært emne, det medgiver jeg. Der er flere hensyn at tage angående det sundhedsmæssige, religiøse og kulturelle, men politikere er jo netop tildelt en særlig position, fordi de forventes at kunne tage stilling til alt det komplicerede, som mange andre har svært ved helt at få hold på.

I Grundlovens paragraf 56 står der, at ”folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning”, hvormed vi har det nedfældet sort på hvidt, at de reelt ikke er underlagt kollektive hensyn, og skønt det i praksis kan være vanskeligt, hvis en flok partimedlemmer har meninger i alle retninger, er der noget selvmodsigende ved en politiker, der nægter at udtrykke en personlig holdning til et centralt emne.

Synes vi, at det er i orden? Det skulle i hvert fald nødig blive norm, og studievært Gitte Hansen gjorde da også en brav indsats for at presse et svar ud af ministeren.

Denne har imidlertid til perfektion lært sig den glatte og noget trættende talestrøm, der fungerer som et panser, end ikke den mest ihærdige journalist kan trænge igennem, og man fik faktisk Ellen Trane Nørby mistænkt for i dette øjeblik at være ekstra bange for at støde nogen.

Spørgsmålet er dog, hvad hun tager mest hensyn til. En fredfyldt stemning på næste gruppemøde i Venstre eller bestemte minoriteter i samfundet, for hvem omskæring udgør en vital handling?

Uanset hvad er det en mærkelig fornemmelse at sidde og lytte til en politiker – ovenikøbet en minister – der er valgt til Folketinget på grund af sine holdninger, og som ikke vil afsløre dem, når det hele bliver for konkret.

”Ring til regeringen” er et godt program, hvor folketingsmedlemmerne står til rådighed, alt imens man kan få en fornemmelse af deres vilje til at lytte og give sig selv til kende.

Man kom i dette tilfælde en smule i tvivl om, hvorvidt Ellen Trane Nørby har lyst til det.

Sørine Gotfredsen er sognepræst og debattør.