Enorme vindmøller kan ødelægge verdensarv i Vadehavet

Mens blikket er rettet mod en mulig naturkatastrofe ved Randers, arbejder nogle på at tilvejebringe en anden naturkatastrofe noget sydligere i landet